MSZ EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005)
Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer (EBIR)

Az élelmiszer-biztonság az élelmiszerekben a fogyasztásukkor jelen levő veszélyekkel van összefüggésben.

Az élelmiszer-biztonsági veszélyek bevitele az élelmiszerlánc bármely pontján megtörténhet, ezért

 • a megfelelő szabályozás a teljes élelmiszerlánc mentén nélkülözhetetlen.

Emiatt az élelmiszer-biztonság az élelmiszerlánc valamennyi résztvevőjének együttes erőfeszítésével biztosítható.

Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetek köre kiterjed a

 • takarmány-,
 • az elsődleges élelmiszer előállítóktól kezdve,
 • az élelmiszergyártókon,
 • a szállítást,
 • raktározást végzőkön,
 • alvállalkozókon át,
 • az élelmiszer-kereskedelemmel,
 • a vendéglátással foglalkozókig

a felsoroltakkal kapcsolatban álló olyan szervezetekkel együtt, mint amilyenek a

 • berendezéseket,
 • csomagolóanyagokat,
 • tisztítószereket,
 • adalékanyagokat és
 • egyéb összetevőket gyártók.
 • (A szolgáltatásokat végzők is idetartoznak.)

Az ISO 22000:2005 olyan élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket határoz meg, amely összekapcsolja a következő általánosan elfogadott, az élelmiszer-biztonságot biztosító kulcselemeket az élelmiszerlánc mentén egészen a végső fogyasztásig:

 1. ) kölcsönös kapcsolattartás;
 2. ) rendszerirányítás;
 3. ) előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k);
 4. ) HACCP-alapelvek.

Az élelmiszerlánc mentén a folyamatos kapcsolattartás nélkülözhetetlen annak biztosításához, hogy

 • valamennyi élelmiszer-biztonsági veszély azonosítása és
 • megfelelő szabályozása az élelmiszerlánc minden egyes szakaszában megtörténjen.

Ez magában foglalja a szervezet kapcsolattartását az élelmiszerláncban előtte lévő és utána következő szervezettel.

Az azonosított veszélyek és szabályozó intézkedések ismertetése a

 • vevőkkel és a
 • (be)szállítókkal

segíteni fog a vevői és a (be)szállítói követelmények tisztázásában (például ezeknek a követelményeknek a megvalósíthatóságát és szükségességét, továbbá a végtermékre gyakorolt hatását illetően).

A legeredményesebb élelmiszer-biztonsági rendszerek

 • létrehozását,
 • működtetését és
 • aktualizálását, fejlesztését

a szervezet irányítási rendszerének keretében végzik, és

 • azt beépítik a szervezet átfogó irányítási tevékenységébe.

Ez maximális előnyt biztosít a szervezet és az érdekelt felek számára egyaránt.

Alkalmazható más irányítási rendszerekre vonatkozó szabványoktól függetlenül is.

Bevezetése

 • összehangolható vagy
 • integrálható a már meglévő “rokon” irányítási rendszerek követelményeivel, miközben a
 • szervezetek felhasználhatják a meglévő irányítási rendszer(eke)t ahhoz, hogy
 • létrehozzák az ezen követelményeinek megfelelő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert.

Integrálja az

 • Élelmiszerkönyv Bizottság (Codex Alimentarius Commission) által kidolgozott Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP)-rendszerének alapelveit és
 • alkalmazásának lépéseit.

Az auditálható követelmények segítségével kombinálja a

 • HACCP-tervet az
 • előfeltételi (prerekvizit) programokkal (PRP-kkel).

Az eredményes élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kulcsa a

 • veszélyelemzés mert

a veszélyelemzés segít annak az ismeretanyagnak a megszerzésében, amely

 • a szabályozó intézkedések eredményes kombinációjának létrehozásához szükséges.

Megköveteli, hogy

 • minden olyan veszély azonosítva és
 • értékelve legyen, amelynek
 • előfordulása az élelmiszerláncban reálisan várható, beleértve
 • az alkalmazott folyamat és
 • eszközök típusával kapcsolatos veszélyeket is.

Eszközöket biztosít annak

 • meghatározásához és
 • dokumentálásához, hogy
 • miért szükséges bizonyos azonosított veszélyeket egy adott szervezetnek szabályoznia és
 • másokat miért nem kell.

A veszélyelemzés során a szervezet meghatározza azt a stratégiát, amelynek alkalmazása

 • a PRP-k,
 • a működési PRP-k és a
 • HACCP-terv kombinálásával

biztosítja a veszélyek szabályozását.

Lehetővé teszi, hogy egy szervezet (például kisvállalkozás és/vagy kevésbé fejlett szervezet) a szabályozó intézkedések mások által kifejlesztett kombinációját hasznosítsa.

Célja, hogy az

 • élelmiszerlánc vállalatai számára
 • az egész világra kiterjedő (globális) szinten összehangolja
 • az élelmiszer-biztonság irányítására vonatkozó követelményeket.

Különösen javasolható az alkalmazása azoknak a szervezeteknek, amelyek

 • a törvény által előírtnál sokkal összpontosítottabb,
 • következetesebb és
 • integráltabb élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kialakítására törekszenek.

Követelmény, hogy a szervezet élelmiszer-biztonsági irányítási rendszere megfeleljen az alkalmazandó élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogszabályi követelményeknek.

ISO 22000 alkalmazási területe

Az ÉBIR-re vonatkozó követelményeket írja le az élelmiszerlánc egy szervezetére, amelynek

 • bizonyítania kell képességét az élelmiszer-biztonsági veszélyek szabályozására azért, hogy
 • biztosítsa az élelmiszerek biztonságosságát az elfogyasztás időpontjában.

Alkalmazhatja minden olyan, az élelmiszerlánchoz bármilyen tekintetben kapcsolódó szervezet, annak nagyságától függetlenül, amely a termékek biztonságosságáról következetesen gondoskodó rendszereket szeretne bevezetni.

Olyan követelményeket ír elő, amelyek egy szervezet számára lehetővé teszik, hogy

 1. ) megtervezzen, bevezessen, működtessen, fenntartson és aktualizáljon egy élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert, amelynek célja a fogyasztók ellátása a rendeltetésszerű felhasználás esetén biztonságos termékekkel,
 2. ) bizonyítsa az alkalmazandó jogszabályokban előírt élelmiszer-biztonsági követelmények teljesítését,
 3. ) felmérje és értékelje a vevő követelményeit, és bizonyítsa az összhangot az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadott vevői követelményekkel, a vevői elégedettség fokozása céljából,
 4. ) eredményes kapcsolata legyen az élelmiszerláncban részt vevő (be)szállítóival, vevőivel és más érdekelt felekkel az élelmiszer-biztonsági ügyekben,
 5. ) biztosítsa a szervezet megfelelőségét a kitűzött élelmiszer-biztonsági politikájának,
 6. ) bizonyítsa az érintett érdekelt feleknek való megfelelőségét, és
 7. ) tanúsíttassa vagy regisztráltassa élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerét külső szervezettel, vagy önértékelést végezzen, vagy nyilatkozatot tegyen ennek a nemzetközi szabványnak való megfelelőségéről.

Minden követelménye általános jellegű és az élelmiszerláncban részt vevő minden szervezet számára szánták, függetlenül annak nagyságától és bonyolultságától. Ez magában foglalja mindazokat a szervezeteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve részesei az élelmiszerlánc egy vagy több szakaszának.

A közvetlenül részt vevő szervezetek, a teljesség igénye nélkül, a takarmány-előállítók, a betakarítással foglalkozók, a mezőgazdasági kistermelők, az élelmiszer-összetevőket előállítók, az élelmiszergyártók, a kiskereskedők, az élelmiszerekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végzők, a vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók, a takarítási és fertőtlenítési szolgáltatásokat végző szervezetek, a szállítást, a raktározást és a termékek forgalmazását végző szolgáltatók.

Közvetve részt vevő más szervezetek, a teljesség igénye nélkül, a berendezéseket, a tisztító- és fertőtlenítőszereket, a csomagolóanyagokat és más, az élelmiszerekkel érintkező anyagokat előállítók.

Lehetővé teszi az olyan szervezetek számára, mint pl.: a kisvállalkozások (pl.: mezőgazdasági kistermelő, csomagolással, szállítással foglalkozó kisvállalkozó, kiskereskedő vagy kifőzdét üzemeltetők), hogy a szabályozó intézkedések mások által kifejlesztett kombinációját hasznosítsa.

Főbb témakörök, amelyek a ISO 22000:2005 rendszer részét képezik

I., ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

 • Általános követelmények
 • A dokumentálás követelményei

II., A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE

 • A vezetőség elkötelezettsége
 • Élelmiszer-biztonsági politika
 • Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tervezése
 • Felelősségi kör és hatáskör
 • Élelmiszer-biztonsági csoportvezető
 • Kapcsolattartás
 • Készenlét és reagálás vészhelyzetekre
 • Vezetőségi átvizsgálás

III., GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL

 • Gondoskodás az erőforrásokról
 • Emberi erőforrások
 • Infrastruktúra
 • Munkakörnyezet

IV., A BIZTONSÁGOS TERMÉKEK MEGTERVEZÉSE ÉS ELŐÁLLÍTÁSA

 • Az előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k)
 • A veszélyelemzéshez szükséges előzetes lépések
 • Veszélyelemzés
 • A működési előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k) létrehozása
 • A HACCP-terv létrehozása
 • Az igazolás (verifikálás) tervezése
 • Nyomonkövetési rendszer
 • A nemmegfelelőség szabályozása

V., AZ ÉBIR ÉRVÉNYESÍTÉSE (VALIDÁLÁSA), IGAZOLÁSA (VERIFIKÁLÁSA) ÉS FEJELSZTÉSE

 • Általános útmutatás
 • A szabályozó intézkedések kombinációinak érvényesítése (validálása)
 • A felügyelet és a mérés szabályozása
 • Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer igazolása (verifikálása)
 • Fejlesztés

Az ISO 22000 rendszer főbb előnyei

 1. ) Nemzetközi szinten elfogadott Tanúsíthatóvá teszi a HACCP-t.
 2. ) Hatékonyabbá teszi az élelmiszerlánc szereplőinek az együttműködését.
 3. ) Tartalmazza az ISO 9001 követelményeinek legfontosabb részét, tehát egyidejűleg ad bizonyosságot a vezetési, élelmiszerbiztonsági, HACCP felkészültségről, illetve gyakorlatról.
 4. ) Jól integrálható más irányítási rendszerekbe.

Ha még nem kezdtétek el

 • az ISO 22000:2005 rendszer kiépítését vagy
 • fontolgatjátok megvalósítását, vagy
 • az eddigi kísérlet nem vezetett eredményre,
 • esetleg meglévő rendszereteket szeretnétek fejleszteni, vagy
 • bővebb ismeretanyagra van szükségetek,

akkor kattints ide és jelezd bátran, ha konzultálni, megoldást szeretnél találni a fenti témában kérdéseidre.

Az ISO 22000:2005 rendszert szeretnéd megvalósítani, működtetni, vagy fejleszteni, de
nincs kellő ismereted?

Jogosultságot szeretnél szerezni az ISO 22000:2005 belső auditok elvégzésére?

Ha bármelyik is felmerül, kattints ide, és választhatsz az ISO 22000:2005 kapcsolatos képzési programunkból is.

Képzéseink

Six Sigma Black Belt

2018. október 01 - december 21.

ISO 45001:2018 MEBIR belső auditor

2018. október 01 - 02.

LEAN menedzsment alapjai

2018. október 05.

Műszaki rajz alapjai

2018. október 08 - 10.

ISO 13485:2016 MIR belső auditor

2018. október 10 - 11.

5S auditor

2018. október 11 - 12.

További képzések

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Jooble – Mérnöki álláslehetőségek

Rólunk mondták

"A Poligont Kft. képzése lényegre törő, logikus, gyakorlatba átültethető."

Kupi Ildikó
Szatmár Optikai Kft.

"Ragyogó, logikus felépítésű, gyakorlatorientált."

Horváth Viktória
www.bkf.hu

"Jó, a vállalatunk igényeire kialakított képzést kaptunk, felkészült, kiváló oktatótól."

Nagy Sándor
DS Smith Packaging Hungary Kft.

"Gyors, pontos, csak a szükséges dolgokkal foglalkozik, de ha igény van rá kitér egyéni problémákra, javaslatokra is."

Vargáné Helyes Marina
DKG - East Zrt.

"A valós életből vett példák révén megvalósítható ötleteket állítottunk össze a csapattal. Az előadók felkészültsége és stílusa kiválóan illeszkedett az elvárásainkhoz. Köszönjük!"

Laczkó Tóth Gergely
www.kokai.hu

"Kellemes környezetben, sok gyakorlati példával - igen hasznos képzés volt. Köszönöm."

Semark Ilona
IQS Ltd. M+A Kft.

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>