MSZ EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005)
Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer (EBIR)

Az élelmiszer-biztonság az élelmiszerekben a fogyasztásukkor jelen levő veszélyekkel van összefüggésben.

Az élelmiszer-biztonsági veszélyek bevitele az élelmiszerlánc bármely pontján megtörténhet, ezért

 • a megfelelő szabályozás a teljes élelmiszerlánc mentén nélkülözhetetlen.

Emiatt az élelmiszer-biztonság az élelmiszerlánc valamennyi résztvevőjének együttes erőfeszítésével biztosítható.

Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetek köre kiterjed a

 • takarmány-,
 • az elsődleges élelmiszer előállítóktól kezdve,
 • az élelmiszergyártókon,
 • a szállítást,
 • raktározást végzőkön,
 • alvállalkozókon át,
 • az élelmiszer-kereskedelemmel,
 • a vendéglátással foglalkozókig

a felsoroltakkal kapcsolatban álló olyan szervezetekkel együtt, mint amilyenek a

 • berendezéseket,
 • csomagolóanyagokat,
 • tisztítószereket,
 • adalékanyagokat és
 • egyéb összetevőket gyártók.
 • (A szolgáltatásokat végzők is idetartoznak.)

Az ISO 22000:2005 olyan élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket határoz meg, amely összekapcsolja a következő általánosan elfogadott, az élelmiszer-biztonságot biztosító kulcselemeket az élelmiszerlánc mentén egészen a végső fogyasztásig:

 1. ) kölcsönös kapcsolattartás;
 2. ) rendszerirányítás;
 3. ) előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k);
 4. ) HACCP-alapelvek.

Az élelmiszerlánc mentén a folyamatos kapcsolattartás nélkülözhetetlen annak biztosításához, hogy

 • valamennyi élelmiszer-biztonsági veszély azonosítása és
 • megfelelő szabályozása az élelmiszerlánc minden egyes szakaszában megtörténjen.

Ez magában foglalja a szervezet kapcsolattartását az élelmiszerláncban előtte lévő és utána következő szervezettel.

Az azonosított veszélyek és szabályozó intézkedések ismertetése a

 • vevőkkel és a
 • (be)szállítókkal

segíteni fog a vevői és a (be)szállítói követelmények tisztázásában (például ezeknek a követelményeknek a megvalósíthatóságát és szükségességét, továbbá a végtermékre gyakorolt hatását illetően).

A legeredményesebb élelmiszer-biztonsági rendszerek

 • létrehozását,
 • működtetését és
 • aktualizálását, fejlesztését

a szervezet irányítási rendszerének keretében végzik, és

 • azt beépítik a szervezet átfogó irányítási tevékenységébe.

Ez maximális előnyt biztosít a szervezet és az érdekelt felek számára egyaránt.

Alkalmazható más irányítási rendszerekre vonatkozó szabványoktól függetlenül is.

Bevezetése

 • összehangolható vagy
 • integrálható a már meglévő “rokon” irányítási rendszerek követelményeivel, miközben a
 • szervezetek felhasználhatják a meglévő irányítási rendszer(eke)t ahhoz, hogy
 • létrehozzák az ezen követelményeinek megfelelő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert.

Integrálja az

 • Élelmiszerkönyv Bizottság (Codex Alimentarius Commission) által kidolgozott Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP)-rendszerének alapelveit és
 • alkalmazásának lépéseit.

Az auditálható követelmények segítségével kombinálja a

 • HACCP-tervet az
 • előfeltételi (prerekvizit) programokkal (PRP-kkel).

Az eredményes élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kulcsa a

 • veszélyelemzés mert

a veszélyelemzés segít annak az ismeretanyagnak a megszerzésében, amely

 • a szabályozó intézkedések eredményes kombinációjának létrehozásához szükséges.

Megköveteli, hogy

 • minden olyan veszély azonosítva és
 • értékelve legyen, amelynek
 • előfordulása az élelmiszerláncban reálisan várható, beleértve
 • az alkalmazott folyamat és
 • eszközök típusával kapcsolatos veszélyeket is.

Eszközöket biztosít annak

 • meghatározásához és
 • dokumentálásához, hogy
 • miért szükséges bizonyos azonosított veszélyeket egy adott szervezetnek szabályoznia és
 • másokat miért nem kell.

A veszélyelemzés során a szervezet meghatározza azt a stratégiát, amelynek alkalmazása

 • a PRP-k,
 • a működési PRP-k és a
 • HACCP-terv kombinálásával

biztosítja a veszélyek szabályozását.

Lehetővé teszi, hogy egy szervezet (például kisvállalkozás és/vagy kevésbé fejlett szervezet) a szabályozó intézkedések mások által kifejlesztett kombinációját hasznosítsa.

Célja, hogy az

 • élelmiszerlánc vállalatai számára
 • az egész világra kiterjedő (globális) szinten összehangolja
 • az élelmiszer-biztonság irányítására vonatkozó követelményeket.

Különösen javasolható az alkalmazása azoknak a szervezeteknek, amelyek

 • a törvény által előírtnál sokkal összpontosítottabb,
 • következetesebb és
 • integráltabb élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kialakítására törekszenek.

Követelmény, hogy a szervezet élelmiszer-biztonsági irányítási rendszere megfeleljen az alkalmazandó élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogszabályi követelményeknek.

ISO 22000 alkalmazási területe

Az ÉBIR-re vonatkozó követelményeket írja le az élelmiszerlánc egy szervezetére, amelynek

 • bizonyítania kell képességét az élelmiszer-biztonsági veszélyek szabályozására azért, hogy
 • biztosítsa az élelmiszerek biztonságosságát az elfogyasztás időpontjában.

Alkalmazhatja minden olyan, az élelmiszerlánchoz bármilyen tekintetben kapcsolódó szervezet, annak nagyságától függetlenül, amely a termékek biztonságosságáról következetesen gondoskodó rendszereket szeretne bevezetni.

Olyan követelményeket ír elő, amelyek egy szervezet számára lehetővé teszik, hogy

 1. ) megtervezzen, bevezessen, működtessen, fenntartson és aktualizáljon egy élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert, amelynek célja a fogyasztók ellátása a rendeltetésszerű felhasználás esetén biztonságos termékekkel,
 2. ) bizonyítsa az alkalmazandó jogszabályokban előírt élelmiszer-biztonsági követelmények teljesítését,
 3. ) felmérje és értékelje a vevő követelményeit, és bizonyítsa az összhangot az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadott vevői követelményekkel, a vevői elégedettség fokozása céljából,
 4. ) eredményes kapcsolata legyen az élelmiszerláncban részt vevő (be)szállítóival, vevőivel és más érdekelt felekkel az élelmiszer-biztonsági ügyekben,
 5. ) biztosítsa a szervezet megfelelőségét a kitűzött élelmiszer-biztonsági politikájának,
 6. ) bizonyítsa az érintett érdekelt feleknek való megfelelőségét, és
 7. ) tanúsíttassa vagy regisztráltassa élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerét külső szervezettel, vagy önértékelést végezzen, vagy nyilatkozatot tegyen ennek a nemzetközi szabványnak való megfelelőségéről.

Minden követelménye általános jellegű és az élelmiszerláncban részt vevő minden szervezet számára szánták, függetlenül annak nagyságától és bonyolultságától. Ez magában foglalja mindazokat a szervezeteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve részesei az élelmiszerlánc egy vagy több szakaszának.

A közvetlenül részt vevő szervezetek, a teljesség igénye nélkül, a takarmány-előállítók, a betakarítással foglalkozók, a mezőgazdasági kistermelők, az élelmiszer-összetevőket előállítók, az élelmiszergyártók, a kiskereskedők, az élelmiszerekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végzők, a vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók, a takarítási és fertőtlenítési szolgáltatásokat végző szervezetek, a szállítást, a raktározást és a termékek forgalmazását végző szolgáltatók.

Közvetve részt vevő más szervezetek, a teljesség igénye nélkül, a berendezéseket, a tisztító- és fertőtlenítőszereket, a csomagolóanyagokat és más, az élelmiszerekkel érintkező anyagokat előállítók.

Lehetővé teszi az olyan szervezetek számára, mint pl.: a kisvállalkozások (pl.: mezőgazdasági kistermelő, csomagolással, szállítással foglalkozó kisvállalkozó, kiskereskedő vagy kifőzdét üzemeltetők), hogy a szabályozó intézkedések mások által kifejlesztett kombinációját hasznosítsa.

Főbb témakörök, amelyek a ISO 22000:2005 rendszer részét képezik

I., ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

 • Általános követelmények
 • A dokumentálás követelményei

II., A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE

 • A vezetőség elkötelezettsége
 • Élelmiszer-biztonsági politika
 • Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tervezése
 • Felelősségi kör és hatáskör
 • Élelmiszer-biztonsági csoportvezető
 • Kapcsolattartás
 • Készenlét és reagálás vészhelyzetekre
 • Vezetőségi átvizsgálás

III., GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL

 • Gondoskodás az erőforrásokról
 • Emberi erőforrások
 • Infrastruktúra
 • Munkakörnyezet

IV., A BIZTONSÁGOS TERMÉKEK MEGTERVEZÉSE ÉS ELŐÁLLÍTÁSA

 • Az előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k)
 • A veszélyelemzéshez szükséges előzetes lépések
 • Veszélyelemzés
 • A működési előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k) létrehozása
 • A HACCP-terv létrehozása
 • Az igazolás (verifikálás) tervezése
 • Nyomonkövetési rendszer
 • A nemmegfelelőség szabályozása

V., AZ ÉBIR ÉRVÉNYESÍTÉSE (VALIDÁLÁSA), IGAZOLÁSA (VERIFIKÁLÁSA) ÉS FEJELSZTÉSE

 • Általános útmutatás
 • A szabályozó intézkedések kombinációinak érvényesítése (validálása)
 • A felügyelet és a mérés szabályozása
 • Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer igazolása (verifikálása)
 • Fejlesztés

Az ISO 22000 rendszer főbb előnyei

 1. ) Nemzetközi szinten elfogadott Tanúsíthatóvá teszi a HACCP-t.
 2. ) Hatékonyabbá teszi az élelmiszerlánc szereplőinek az együttműködését.
 3. ) Tartalmazza az ISO 9001 követelményeinek legfontosabb részét, tehát egyidejűleg ad bizonyosságot a vezetési, élelmiszerbiztonsági, HACCP felkészültségről, illetve gyakorlatról.
 4. ) Jól integrálható más irányítási rendszerekbe.

Ha még nem kezdtétek el

 • az ISO 22000:2005 rendszer kiépítését vagy
 • fontolgatjátok megvalósítását, vagy
 • az eddigi kísérlet nem vezetett eredményre,
 • esetleg meglévő rendszereteket szeretnétek fejleszteni, vagy
 • bővebb ismeretanyagra van szükségetek,

akkor kattints ide és jelezd bátran, ha konzultálni, megoldást szeretnél találni a fenti témában kérdéseidre.

Az ISO 22000:2005 rendszert szeretnéd megvalósítani, működtetni, vagy fejleszteni, de
nincs kellő ismereted?

Jogosultságot szeretnél szerezni az ISO 22000:2005 belső auditok elvégzésére?

Ha bármelyik is felmerül, kattints ide, és választhatsz az ISO 22000:2005 kapcsolatos képzési programunkból is.

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Jooble – Mérnöki álláslehetőségek

Rólunk mondták

"Nagyon jó, gyakorlatorientált és az igényeket maximálisan figyelembe vevő képzés."

Gyuk Attila

"Remek lehetőség a tapasztalatcserére is."

Schell Tamás
Kőolajvezetéképítő Zrt.

"Érdekes volt ezt az egész auditálási eljárást egy teljesen új szemszögből, az auditor oldaláról áttekinteni."

Kulcsár Ernő
www.elastron.hu

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"Sok hasznos, gyakorlatban alkalmazható infót kaptam."

Perdi Szilvia
www.innocomp.hu

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"Ha szeretnéd a céged nyelvére lefordítani a szabványokat, akkor mindenképpen vegyél részt a képzésen, mert egy szakmailag maximálisan felkészült oktatótól minden kérdésedre választ kapsz."

Bíró Barbara
Szatmár Optika Kft.

"Melegen tudom mindenkinek ajánlani, mert rugalmas, átfogó és mindenre választ ad, amire kíváncsi vagy."

Kissné Farkas Márta
Haslinger Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>