Murphy törvénykönyve

Ami el tud romlani, az el is romlik.

Folyamányok:

 1. Semmi sem olyan 1szerű, mint amilyennek látszik.
 2. Minden több időt vesz igénybe, mint amilyennek látszik.
 3. Ha többféle dolog is elromolhat, biztos, hogy az romlik el közülük, amelyik a legnagyobb kárt okozza.
 4. Ha ráj5tél, hogy 1 művelet 4féle módon mondhat csőd5, s mind1iket kivéded, menten fellép az 5ödik.
 5. Külső hatások híján a dolgok rosszabbodnak.
 6. Ha végre nekilátsz valaminek, előbb még valami mást kell csinálnod.
 7. Minden megoldás új problémákat kölykezik.
 8. Semmit sem lehet a 2balkezesek ellen bebiztosítani, mert a 2balkezesek rendkívül találékonyak.
 9. Természet-ősanyánk ócska qrva.

Benedlict elve (korábban Murphy törvények 9. folyamánya)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A természet mindig a rejtett hibák pártján áll.

Megnyilatkozási törvény
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A rejtett hibák sohasem maradnak rejtve.

A Murphy-féle filozófia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a mánál.

A Murphy-féle állandó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az anyag károsodása 1enesen arányos értékességével.

A Murphy-törvény mennyiségi felülvizsgálata
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Ha sokat veszítesz valaminek az elromlásával, légy résen.
 2. Ha nem veszítesz semmit a változással, ne tégy semmit.
 3. Ha sokat nyerhetsz a változással, ne tégy semmit.
 4. HA mind1, akkor mind1.

Lofta panasza
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nem lehet menő 1 összejövetelen, aki 1edül távozik.

A Murphy-törvény O’Toole-féle kommentárja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Murphy optimista volt.

Goldberg kommentárja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Még O’Toole is optimista volt.

Zymurgy hetedik ellentétele a Murphy-törvényhez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha esik, akkor zuhog.

Boling posztulátuma
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha jól érzed magad, ne aggódj. El fog múlni.

Chris kommentárja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A kívánatos dolgokat csak úgy lehet elérni, ha lemondasz valami kívánatos
dologról.

White megállapítása
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nem szabad sajnálni a szívet semmiből.
A megállapítás Owen-féle kommentárja
Mert lehet, hogy ki akarják operálni.
Az Owen-féle kommentár Byrd féle kiegészítése
és nem akarnak sokáig keresgélni.

Iles törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~
Mindent lehet 1szerűbben is csinálni.
Folyamányok:

 1. Ha orrod előtt van – kivált hosszú időn át – az 1szerűbb megoldás, akkor nem fogod észrevenni.
 2. Iles sem fogja észrevenni.

Heyman törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A középszerűség ragadós.

Chisolm első törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha jól mennek a dolgok, akkor valami el fog romlani.
Folyamányok:

 1. Ha valamit olyan érthetően magyarázol el, hogy senki sem értheti félre, valaki biztosan félreérti.
 2. Ha olyasmi teszel, amiről biztosan tudod, hogy mindenki helyesli, valaki biztos ellenezni fogja.
 3. Az az eljárás, amely 1 cél elérésére szolgál, a cél közelében csőd5 fog mondani.

A hazudozás törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akárhányszor lepleződik le 1 hazugság, mindig lesznek, akik elhiszik.

Scott első törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akármi m1 tönkre, valószínűleg épnek fog látszani.

Scott második törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha számolás közben fölfedezel 1 hibát, és kijavítod, rá fogsz jönni, hogy szó sem volt hibáról.
Folyamánya:
Hiába j5tél rá, hogy a javítás tévedésen alapult, az eredeti szám még így is ki fog lógni az 1enletből.

Gumperson törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 esemény előfordulásának valószínűsége fordítottan arányos bekövetkezésének kívánatosságával.

Issawi fejlődés törvényei
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A fejlődés iránya:
A legtöbb dolog 1enletesen romlik.

A fejlődés útja:
2 pont közt a leghosszabb út az 1enes.

A fejlődés dialektikája:
Közvetlen akciók közvetlen reakciókat eredményeznek.

A fejlődés üteme:
A társadalom nem autó, hanem öszvér. Ha túlságosan nógatják, rúgni fog, és
leveti magáról hátasát.

Sodd első törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha valaki nekilát feladatának, erőfeszítéseit meg fogja hiúsítani 1 másik (élő v. élettelen) létező öntudatlan közbeavatkozása. Bizonyos feladatokat azért lehet mégis nyélbe ütni, mert a közbeavatkozó maga is feladatot teljesít, ami természetesen maga is ki van téve a közbeavatkozásnak.

Sodd második törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Előbb-utóbb biztosan föllép a körülmények lehető legrosszabb elrendeződése.
Folyamánya:
Bármeny rendszert úgy kell megtervezni, hogy a körülmények legrosszabb elrendeződését is kibírja.

Simon törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amit ember összerakott, előbb-utóbb szétesik.

George törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minden plusznak van 1 mínusza.

Arisztotelész kinyilatkoztatása
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jobb a valószínű lehetetlen, mint a valószínűtlen lehetséges.

Rudin törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Válsághelyzetekben, amikor 1enértékü stratégák közül kell választani, legtöbben a lehető legrosszabbat választják.

Ginsberg teorémája
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Nem nyerhetsz.
 2. Nem érhetsz el döntetlent.
 3. Még a játékból sem szállhatsz ki.

Ginsberg-teoréma Freeman-féle kommentárja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mindazok a jelentősebb filozófiák, amelyek megpróbálják értelmesnek feltüntetni az életet, a Ginsberg-teoréma valamelyik részletének tagadásán alapulnak.

 1. A kapitalizmus arra a feltételezésre épül, hogy nyerni is lehet.
 2. A szocializmus arra a feltételezésre épül, hogy döntetlent is el lehet érni.
 3. A miszticizmus arra a feltételezésre épül, hogy ki lehet szállni a játékból.

Ehrman kommentárja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. A dolgok előbb romlanak, és csak azután javulnak.
 2. Ki állította, hogy javulhatnak a dolgok?

A termodinamika törvénye Everitt szerint
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A rendezetlenség állandóan növekszik a társadalomban. Ezt a rendezetlenséget – 1-1 korlátozott tartományban – csak igen kemény munkával lehet a rend állapotába kényszeríteni. Az erőfeszítés azonban végül csak növelni fogja a teljes társadalmi rendezetlenség mértékét.

Bobby vélekedése
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A zűrzavar sohasem szemerkél: dézsából ömlik.

Murphy termodinamikai törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nyomás alatt a dolgok tovább rosszabbodnak.

Lunsford tudománymódszertani szabálya
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A bonyolult levezetéseknek mindig egyszerű a magyarázatuk.

Rudnicki Nobel-díjas alapelve
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Csak aki tökéletesen ért valamit, tud róla mások számára érthetetlenül beszélni.

Commoner ökológiai törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Semmi sem múlik el.

Pudder törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ami jól kezdődik, rosszul fog végződni.
Ami rosszul kezdődik, még annál is rosszabbul fog végződni.

Stockmayer teorémája
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha valami könnyűnek látszik, akkor fogós.
Ha valami fogósnak látszik, akkor gyakorlatilag lehetetlen.

Wyne törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~
A nem kívánt holtjáték mennyisége egyenletesen növekszik.

Tylczak valószínűségi posztulátuma
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A véletlenszerű események többnyire sorozatban fordulnak elő.

Zymurgy rendszerdinamikai törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha felnyitsz egy gilisztakonzervet, csakis egy számmal nagyobb konzervdobozba tudod a gilisztákat visszagyömöszölni.

Kaiser észrevétele Zymurgy törvényéhez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Soha ne nyiss fel gilisztakonzervet, kivéve, ha horgászni indulsz.

Sturgeon törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bármely anyag 90%-a pakura.

A kilátások fel nem cserélhetőségének törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Negatív kilátások negatív eredménnyel járnak.
Pozitív kilátások negatív eredménnyel járnak.

A csökkenő teljesítmény törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ami tavaly történt, jobb volt.

Az elkiabálás törvénye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Végy valamit a szádra:

 • ha jó, akkor elkerül,
 • ha rossz, akkor rád talál.

KOMPTERMURPHOLÓGIA
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

A megbízhatóság törvénye
———————————————
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.

Greer törvénye
—————————–
A számítógépprogram nem kívánságaid, hanem utasításaid szerint működik.

Sutin törvénye
—————————–
A leghaszontalanabb funkciókkal a legnagyobb élvezet dolgozni.

McCristy számítógépes axiómái
—————————————————-

 1. A back-up memóriába táplált anyag sohasem teljes.
 2. A szoftvervírusokat csak akkor lehet kiírtani, amikor az illető szoftver már végképp elavult.

Leo Beiser első számítógép-axiómája
———————————————————–
Amikor elraktározol valamit a gép memóriájában, raktározd el saját memóriádban, hogy hova tetted.

Steinbach rendszerprogramozási útmutatása
———————————————————————–
Sohase tárj fel olyan hibát, amivel nem tudsz mit kezdeni!

Manubay törvényei programozók számára
——————————————————————-

 1. Ha egy meglévő program módosítása beválik, akkor valószínűleg nem erre a módosításra volt szükség.
 2. A programok felhasználói nem tudják pontosan, mi kell nekik, de pontosan tudják, mi nem kell neki.

A számítógépes programozás törvényei
—————————————————————

 1. Bármely program, ha egyszer gépre kerül, elavult.
 2. Bármely program elkészítése többe kerül és tovább tart.
 3. Ha a program beválik, akkor változtatni kell rajta.
 4. Ha a program nem válik be, akkor dokumentációt kell készíteni róla.
 5. Bármely program a rendelkezésre álló memória végső határáig duzzad.
 6. A program értéke egyenesen arányos a megtermelt táblázatok súlyával.
 7. Bármely program bonyolultsága addig fokozódik, amíg túl nem nő programozója képességein.

Troutman programozási posztulátumai
————————————————————–

 1. Ha a kísérleti rendszer tökéletesen működik, az összes további rendszer rakoncátlankodni fog.
 2. A program legkártékonyabb hibájára csak akkor derül fény, ha a programot már legalább hat hónapig használták.
 3. Azokat a kontrollkártyákat, amelyeket semmiképpen nem szabad helytelen sorrendben tárolni, helytelen sorrendben tárolják.
 4. A tetszőleges sorrendben tárolható lyukszalagokat nem tárolják helytelen sorrendben.
 5. Ha az inputellenőrzést úgy tervezték meg, hogy kiszűrje a téves inputokat, egy leleményes idióta biztosan kidolgozza azt a módszert, melynek segítségével a téves inputok megkerülik az ellenőrzést.
 6. A programozók legjobban a káromkodás nyelvét ismerik.

Gilb megbízhatatlansági törvényei
——————————————————–

 1. A számítógép megbízhatatlan, de az ember még inkább.
 2. Az emberi megbízhatóságra alapozott rendszerek megbízhatatlanok.
 3. A felderíthetetlen hibák végtelenül változatosak, szemben a felderíthető hibákkal, amelyeknek száma a dolog természetéből következően: korlátozott.
 4. A megbízhatóság fokozására eszközölt befektetések addig fokozódnak, amíg túl nem haladják a hibák valószínű költségét, illetve amíg valaki el nem éri, hogy a munka is folyjék.

A számítógépek világának törvényei Golub szerint
—————————————————————————–

 1. A homályos célkitűzések azt szolgálják, hogy senkit ne feszélyezzen a költségek előzetes bemérhetősége.
 2. A hanyagul megtervezett munka a vártnál háromszorta több időt vesz igénybe, míg a gondosan megtervezett csak kétszerte többet.
 3. A folyamatmódosításhoz szükséges erőfeszítés az idő előrehaladtával mértani haladványban növekszik.
 4. A munkacsoportok azért rühellik a heti teljesítmény beszámolókat, mert ezek ékesen bizonyítják, hogy teljesítményről szó sincs.

A számítógép-javítás Smith-féle szabálya
—————————————————————-
A forrasztónyílások egy mérettel szűkebbek a kelleténél.
Folyamánya:
A megfelelő méretű forrasztónyílások viszont rossz helyen vannak.

Jaruk törvénye
—————————–
Ha olcsóbb volna új berendezést vásárolni, a vállalat csak azért is a régit fogja javíttatni.
Folyamánya:
Ha a régi berendezés javítása volna olcsóbb, a vállalat csak azért is vadonatújat fog vásárolni.

Weinberg első törvénye
—————————————–
Ha az építőipar úgy építene, ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt.

Lubarsky kibernetikus rovartani törvénye
——————————————————————-
Egy rovar biztosan túléli a ciánozást.

KöZLEKEDÉSMORPHOLóGIA
=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=-==-==-=

Oliver helyzetmeghatározása
————————————————-
Akármerre tartasz, ott állsz megfürödve.

Az utazás első törvénye
—————————————
Mindig tovább tart odaérni, mint vissza.

Repülőgéptörvény
——————————-
Ha a géped késik, az a gép, amelyre át kell szállnod pontosan indul.

A kampánykörutak törvénye
———————————————-
Az időeltolódás okozta fáradság egyenes vonalban, a maximális leblokkolás irányában terjed.

Stitzer nyaralási alapelve
—————————————–
Ha nyaralni indulsz, feleannyi ruhát és kétszer annyi pénzt vigyél magaddal.

Sinder törvénye
—————————–
Egy úttal semmit sem lehet elintézni.

A kerékpározás törvénye
—————————————-
Akármerre kerekezel, mindig hegyre fel, és széllel szemben kell hajtanod.

Humphires kerékpártörvénye
————————————————-
A legrövidebb útvonal van tele a legmeredekebb kaptatókkal.

Kelly navigációs törvénye
——————————————-
Bármely térkép legfontosabb információja a hátoldalon található.

Charnock nagypapa törvénye
———————————————-
Akkor tanulsz meg igazán káromkodni, amikor autót vezetni tanulsz.

Vile közlekedési törvénye
—————————————-
A te kocsid mindenki másénál több benzint és olajat fogyaszt.

Grelb emlékeztetője
———————————
Az emberek nyolcvan százaléka átlagon felüli autóvezetőnek tartja magát.

Phillips törvénye
——————————-
A négykerék meghajtás haszna csak az, hogy elhagyatottabb helyeken akad el az ember.

Az élet országútjának a törvénye
—————————————————
Ha minden a kezedre játszik, akkor rossz sávban haladsz.

Relativitás gyermekek számára
—————————————————
Gyorsan mozgó járművekben az idő lassan telik.

Az úti udvariasság Athena-féle szabványai
——————————————————————
Ha beengedsz valakit magad elé,

 1. az illető épp átcsúszik előtted, s neked kell kivárnod a végtelen, cammogó szerelvényt, vagy pedig
 2. úti célotok megegyezik, és épp ő fogja el az orrod elől az utolsó parkolóhelyet.

Lemat parkolási posztolátuma
————————————————–
Miután hat háztömbbel arrább leraktad a kocsidat, két frissen felszabadult parkolóhely is akadna közvetlenül az épület bejáratánál.

Karinthy definíciója
————————————
Az autóbusz olyan jármű, mely az úttest túloldalán ellenkező irányban közlekedik.

Mckee törvénye
——————————-
Ha nem sietsz, a forgalmi lámpa abban a pillanatban vált zöldre, amikor az autód teljesen leállt.

Gray busztörvénye
———————————–
Csak akkor jön a busz, ha már gyalog olyan közel értél az úti célodhoz, hogy nem érdemes buszra szállnod.

Quigley törvénye
——————————–
Egymással ellentétes irányban haladó személygépkocsik és teherautók elhagyatott utakon is épp a keskeny hídon találkoznak össze.

A járműforgalom első törvénye
—————————————————
A sáv, amelyben elakadtál, rögtön haladni kezd, mihelyt kievickéltél belőle.

A járműforgalom második törvénye
——————————————————–
Az egyórás rátartást másfél óra forgalmi dugó emészti fel.

Reece törvénye
—————————–
A veled szembejövő jármű sebessége egyenesen arányos annak az útszakasznak a hosszával, amelyen belül az előzés meg van engedve.

Miller biztosítási törvénye
——————————————–
A biztosítás mindenre kiterjed, csak arra nem, ami megtörténik.

Milstead autóvezetési törvénye
—————————————————
Ha meg szeretnél állni, hogy kirúzsozd magad, minden forgalmi lámpa zöldre kapcsol.

Lovka autóvezetési törvénye
————————————————-
Egészen addig gyér a forgalom, amíg nem kell balra kanyarodnod.

Drew törvénye az országutak biológiájáról
——————————————————————
Lemosott szélvédőn az első bogár épp a szemed előtt kenődik szét.

Az útépítések törvénye
————————————–
Minél forgalmasabb egy útvonal, annál többször építik át.

Winfield megállapítása az útbaigazításról
—————————————————————–
Annál valószínűbb, hogy nem találsz oda, minél többször bizonyítja
útbaigazítód, hogy nem tévesztheted el.

Jean törvénye a gépjárművekről
—————————————————
A tartalék kocsi rögtön lerobban, ha az autó, minek pótlására használják
felmondja a szolgálatot.

Campbell autószerelési törvényei
——————————————————-

 1. Ha eljutsz a hibás alkatrészig, nincs szerszámod a kiszereléshez.
 2. Ha ki tudod szerelni, az alkatrészüzletben nem kapható.
 3. Ha kapható, akkor ki se kellett volna cserélni.

Bromberg autószerelési törvényei
——————————————————–

 1. Amikor szükség van valamire, bármely szerszám vagy tárgy a közeledben kalapáccsá változik.
 2. Akármilyen apró-cseprő szerelésről van szó, végül mindig könyékig zsíros és olajos leszel.
 3. Ha a szükség úgy hozza, nyugodtan használhatsz metrikuskulcsot a collos csavarfejhez, és megfordítva.

Femos motorszerelési törvénye
—————————————————–
Ha leejtesz valamit, sohasem ér földet.

Vég(r)e

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Kellemes környezetben, sok gyakorlati példával - igen hasznos képzés volt. Köszönöm."

Semark Ilona
IQS Ltd. M+A Kft.

"A Poligont Kft. képzése lényegre törő, logikus, gyakorlatba átültethető."

Kupi Ildikó
Szatmár Optikai Kft.

"Érdekes volt ezt az egész auditálási eljárást egy teljesen új szemszögből, az auditor oldaláról áttekinteni."

Kulcsár Ernő
www.elastron.hu

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"Melegen tudom mindenkinek ajánlani, mert rugalmas, átfogó és mindenre választ ad, amire kíváncsi vagy."

Kissné Farkas Márta
Haslinger Kft.

"Sok hasznos, gyakorlatban alkalmazható infót kaptam."

Perdi Szilvia
www.innocomp.hu

"Hatékony és összefogott képzésen vehettem részt, amiből "sütött" a szakmai hozzáértés. Sok szerencsét kívánok, csak így tovább."

Méhes Ernő
munkabiztonsági tanácsadó

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"Balázs Árpád nagyon felkészülten, következetesen oktató. Remekül világított rá az oktatott szabvány lényeges pontjaira, tételeire."

Csorba Máté
www.tshungary.hu

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>