Fogalmak – magyar – angol

  • egy olyan nyilvános szakmai gyűjtemény fejlesztése, amely
  • segítségére lehet bármely érdeklődőnek.

A cél érdekében, szívesen vesszük, ha elküldöd az alábbi anyag fejlesztésére szóló javaslataidat.
Legyen az akár magyarosabb fordításra, vagy a kiegészítésére vonatkozó.
Még lehet, Neked is bármikor jól jöhet.:-)

Fogalom magyarul  Fogalom angolul
adat data
audit audit
auditbizonyíték audit evidence
auditálás alatti szervezet auditee
auditcsoport audit team
audit következtetése audit conclusion
auditkritériumok audit criteria
audit megállapításai audit findings
auditor auditor
auditprogram audit programme
audit területe audit scope
auditterv audit plan
audit ügyfele audit client
átvizsgálás review
bevonás involvement
békéltető dispute resolver
békéltető testület DRP-provider
cél objective
dokumentált információ documented information
dokumentum document
egyesület association
együttes (kombinált) combined audit
eljárás procedure
elköteleződés engagement
ellenőrzés inspection
előírás specification
előrehaladás-értékelés progress evaluation
eltérési engedély deviation permit
emberi tényező human factor
eredményesség effectiveness
érdekelt fél interested party
érvényesítés/jóváhagyás (validálás) validation
felhasználási engedély concession
fejlesztés improvement
feljegyzés record
felkészültség (kompetencia) competence
felkészültség (kompetencia) megszerzése competence acquisition
felső vezetőség top management
figyelemmel kísérés monitoring
fokozat grade
folyamat process
folyamatos fejlesztés continual improvement
hatékonyság efficiency
helyesbítés correction
helyesbítő tevékenység corrective action
hiba defect
igazolás (verifikálás) verification
információ information
információs rendszer information system
infrastruktúra infrastructure
innováció innovation
irányítás management
irányítási rendszer management system
javítás repair
jellemző characteristic
jogszabályi követelmény statutory requirement
képesség capability
kihelyez outsource
kimenet output
kísérő guide
kockázat risk
konfiguráció configuration
konfigurációkezelés configuration management
konfigurációs alapállapot configuration baseline
konfigurációs állapot rögzítése configuration status accounting
konfigurációs hatóság configuration authority
konfigurációs objektum configuration object
követelmény requirement
közös audit joint audit
küldetés mission
külső szállító external supplier
külső szolgáltató external provider
megbízhatóság dependability
megelőző tevékenység preventive action
megfelelőség conformity
megfigyelő observer
meghatározás determination
meghatározott eset specific case
metrológiai feladatkör metrological function
metrológiai jellemző metrological characteristic
metrológiai megerősítés metrological confirmation
mérés measurement
mérési folyamat measurement process
mérésirányítási rendszer measurement management system
mérőberendezés measuring equipment
minőség quality
minőségbiztosítás quality assurance
minőségcél quality objective
minőségfelügyelet quality control
minőségfejlesztés quality improvement
minőségirányítás quality management
minőségirányítási kézikönyv quality manual
minőségirányítási rendszer quality management system
minőségirányítási rendszer megvalósítása quality management system realization
minőségirányítási rendszer tanácsadója quality management system consultant
minőségjellemző quality characteristic
minőségkövetelmény quality requirement
minőségpolitika quality policy
minőségterv quality plan
minőségtervezés quality planning
munkakörnyezet work environment
nemmegfelelőség (eltérés) nonconformity
nyomonkövethetőség traceability
objektív bizonyíték objective evidence
objektum object
panasz complaint
politika policy
projekt project
projektirányítás project management
projektirányítási terv project management plan
rendszer system
selejtezés scrap
siker success
stratégia strategy
szabályozó követelmény regulatory requirement
szakterületi szakértő technical expert
szállító supplier
szervezet organization
szervezet környezete context of the organization
szerződés contract
szolgáltatás service
szolgáltató provider
tartós siker sustained success
teljesítmény performance
termék product
termékkonfigurációs információ product configuration information
tervezés és fejlesztés design and development
tevékenység activity
továbbengedés release
újramunkálás rework
újraosztályozás regrade
változásfelügyelet change control
vevő customer
vevői elégedettség customer satisfaction
vevői elégedettségi magatartási kódex customer satisfaction code of conduct
vevőszolgálat customer service
visszajelzés feedback
vita dispute
vitarendezési eljárást lefolytató dispute resolution process provider
vizsgálat test
vízió vision

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Core Tools (PPAP, FMEA, MSA, SPC, 8D)

2021. augusztus 02 - 04.

Műszaki rajz alapjai

2021. augusztus 02 - 04.

Folyamatmérnöki ismeretek

2021. augusztus 02 - 05.

5S auditor

2021. augusztus 09 - 10.

ISO 9001:2015 MIR belső auditor

2021. augusztus 09 - 10.

Projektmenedzsment

2021. augusztus 09 - 11.

Minőségirányítási munkatárs

2021. augusztus 10 - 13.

További képzések

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"Gyors, pontos, csak a szükséges dolgokkal foglalkozik, de ha igény van rá kitér egyéni problémákra, javaslatokra is."

Vargáné Helyes Marina
DKG - East Zrt.

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"Nagyon jó, gyakorlatorientált és az igényeket maximálisan figyelembe vevő képzés."

Gyuk Attila

"Kellemes környezetben, sok gyakorlati példával - igen hasznos képzés volt. Köszönöm."

Semark Ilona
IQS Ltd. M+A Kft.

"Balázs Árpád nagyon felkészülten, következetesen oktató. Remekül világított rá az oktatott szabvány lényeges pontjaira, tételeire."

Csorba Máté
www.tshungary.hu

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"A téma egy olyan bemutatásában volt részem, amit nem gondoltam volna, hogy ilyen érdekesen és emberközpontúan is meg lehet közelíteni, kiegészítve számos példával és magyarázó értékelésekkel."

Ujvári Gergely
www.norgen.hu

"LEAN menedzsment koordinátor tanfolyam. Egy vérpezsdítő 5 nap"

Varga János
RUGET Magyarország Kft.

"A Poligont Kft. képzése lényegre törő, logikus, gyakorlatba átültethető."

Kupi Ildikó
Szatmár Optikai Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>