LEAN – szakszótár

Célunk:

  • egy olyan nyilvános szakmai gyűjtemény fejlesztése, amely
  • segítségére lehet bármely érdeklődőnek.

A cél érdekében, szívesen vesszük, ha elküldöd az alábbi anyag fejlesztésére szóló javaslataidat.
Még lehet, Neked is bármikor jól jöhet.:-)

 

3 Gen, 3G (genba, genbutsu, genjitsu): A munkahelyszínen (genba), a probléma (genbutsu) alapján, valós tények, adatok (genjitsu) alapján hozzunk döntést. A problémamegoldás feltétele, hogy megtudjuk fogalmazni és számokkal ki tudjuk fejezni a problémát.

3 MU: Muri, Mura, Muda – A 3 anomália. A muri és muri mudát (veszteséget ) eredményez.

30 másodperces szabály: Az 5S, azon belül az elrendezés megfelelőségének ellenőrzésére használt módszer. A kijelölt eszközt meg kell találni 30 másodpercen belül.

5S: Optimális elrendezésű munkakörnyezet kialakítása és fenntartása. Nevét 5 S betűvel kezdődő japán kifejezésből kapta. Bevezetése és stabilizálása kulcs a LEAN bevezetés útján.

Andon: Magyarul lámpás. A vizuális menedzsment része. Fény, szín jelzés anomáliák jelzésére, elektronikus információs tábla a termelés aktuális állapotáról (terv, tény, selejt, stb.)

CT: Ciklusidő – A művelet elvégzéséhez szükséges idő.

FIFO: First time in- First Time out – Elsőre bemenő, elsőre kimenő (raktári tétel).

Genba: A gyárban a munkahely. Az a hely ahol a dolgok történnek, ahol a problémák felmerülnek.

Heijunka: Termeléskiegyenlítés. Eltérő ciklusidejű műveletek, termelési darabszám igények, típus igények közötti termeléskiegyenlítés.

HT: Hand time – Kézi idő. Az operátor által kézzel végzett ciklus ideje.

Jidoka: Hiba felismerő és blokkoló rendszer. Lényege, hogy 100%-ban biztosítsa, hogy a hiba ne kerüljön a következő műveletre.

JIT: Just in Time – Éppen időben.

Kaizen: Kis lépésekkel történő folyamatos javítás, fejlesztés. A javításhoz a dolgozók kreatív ötleteit használjuk főként, nem anyagi erőforrásokat.

Kanban: Vizuális jel – A JIT megvalósítás eszköze az optimális készlet eléréséhez. Anyagáramlás csak szükséglet esetén jön létre. Számos formája létezik (egybines, kétbines, egykártyás, kétkártyás rendszer stb.)

Lot: Tétel – Valamilyen szempontból összetartozó anyagok mennyisége.

Mass production: Tömeggyártás

MRP: Materials Requirements Planning – Anyagigénylés tervezési rendszer

MT: Machine time – Gépi idő. A gép elindításától a gépi művelet befejezéséig tart.

Muda: Veszteségek – (selejt, túltermelés, magas készlet, mozgás, szállítás, túlszabályozás, várakozás)

Mura: Kiegyenlítetlenség sorok, műveletek, operátorok, szállító eszközök, stb. között. Megszüntetésére HEIJUNKA-t, szabványos munkavégzést használunk.

Muri: Túlterheltség – Túlzott elvárás gépekkel, operátorokkal szemben, amely a minőség rovására megy.

NVA: Not value Added – Nem értékteremtő művelet, veszteség.

OEE: Overall Equipment Effectivness – A karbantartás hatékonyságát kifejező átfogó mutatószám. (Rendelkezésre állás, teljesítmény, minőségi ráta szorzata)

OJT: On the job training – Gyakorlatban történő képzés szakképzett, képzett trainer, kolléga segítségével.

One piece flow: Egy darabos anyagáramlás – Egy időben egy alkatrészt szerelünk össze, adunk tovább. A hiba azonnal észlelhetővé válik, a készlet a minimumra csökken, javul a gyártási folyamat rugalmassága.

PDCA: Plan, Do , Check, Act – Tervezd meg, hajtsd végre, ellenőrizd és korrigálj – lépéseken keresztüli folyamat fejlesztés.

Poka-Yoke: Hibamentességet biztosítós megoldás, amelynek lényege, hogy 100%-ban megakadályozza a hiba létrejöttét műszaki megoldások (érzékelők, számlálók, súlymérés, stb.) elvét alkalmazva.

Pull: Húzó rendszerű gyártás – Az utolsó művelet felől a vevő igényeknek megfelelő anyagáramlás.

Push: Toló rendszerű gyártás – A termelés programozása előrejelzés alapján történik. Az aktuális művelet legyártja majd továbbtolja a következő művelet felé a félkészterméket nem véve figyelembe, hogy annak szüksége van-e rá. Az eltérő ciklusidők miatt jelentős félkész termék pangás jön létre az állomásokon.

Red Tag terület: Piros kártyás terület – Az 5S első lépésében feleslegesnek ítélt tárgyak, eszközök piros címkével felcímkézve kerülnek a kijelölt területre.

Seiketsu: Standardizálás – Az első 3S stabilizálása a legjobb módszer és gyakorlat szabványosításával.

Seiri: Szortírozás – A munkahely megszabadítása a  felesleges tárgyaktól, eszközöktől, amelyek a munkavégzést akadályozzák és balesetet okozhatnak.

Seiso: Takarítás – A tisztaság az egyik fő eszköze a rendellenességek észrevételének. A normálistól eltérő állapot korai felismerése segíti a gépek állapotának megőrzését, az optimális rendelkezésre állás és selejtmentes működés biztosítását. A tiszta környezet kedvezően  hat az ott dolgozók teljesítményére és balesetmentes munkavégzésre.

Seiton: Elrendezés – A szükséges tárgyak használatuk gyakoriságának figyelembe vételével történő optimális elrendezése, amely a keresési és sétálási veszteségeket csökkenti.

Setup: Átállás – Az utolsó jó és első jó között eltelt idő.

Shadow board: Árnyéktábla – Eszközök áttekinthető elrendezését szolgáló eszköz. A szerszámok kontúrja vagy “árnyéka” fel van jelölve ami megkönnyíti az eszköz kijelölt helyének felismerését és visszatételét a megfelelő helyre.

Shitsuke: Fenntartás – Az első 4S fenntartása. A fejlesztések napi rutinná válása. A dolgozók széleskörű bevonása, képzése az 5S-be. Rendszeres napi, heti , havi önellenőrzések és auditok végrehajtása, a legjobb ötletek és csapatok elismerése.

SMED: Single Minute Exchange of Die – Gyors, 10 percen belüli átállás.

Standard work: Szabványosított munkavégzés – A legjobb gyakorlat rögzítése.

Takt Time (TT): Ütemidő – A vevő igények és a termelési idő kapacitás alapján meghatározott idő, amely a vevő igények alapján 1 termék előállítására fordítható időt jelenti.

TPM: Total Productive Maintenance – Termelékeny karbantartás. Maximális rendelkezésre állás biztosítása minőségi veszteségek nélkül.

U cella: U alakú művelet elrendezés – Az operátorok az U cella szárai között mozogva minimális sétálási veszteség mellet több műveletet felügyelhetnek.

VA: Value Added – Értékteremtő művelet – Olyan művelet, amely ahhoz  szükséges, hogy az alapanyagból, félkésztermékből késztermék legyen.

VSM: Value Stream Map – Értékáramlási térkép

WIP: Work in Process – Gyártásközi készlet

WT: Walking time – Sétálási idő – Az operátor munkaciklusának azon része amíg egyik művelettől a másikig elsétál.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Minőségellenőr

2021. szeptember 29 - október 01.

Six Sigma Green Belt

2021. október 04 - december 17.

ISO 50001:2018 EgIR belső auditor

2021. október 04 - 05.

Folyamatmérnöki ismeretek

2021. október 04 - 07.

VDA 6.3 belső folyamatauditor

2021. október 04 - 06.

IFS Food v7 belső auditor

2021. október 05 - 06.

ISO 13485:2016 MIR belső auditor

2021. október 06 - 07.

LEAN menedzsment koordinátor

2021. október 11 - november 26.

További képzések

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

"Figyelemmel kísérhető, gyakorlatias képzés, rutinos előadó."

Fülöp Gyula
www.chemark.hu

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Gyors, pontos, csak a szükséges dolgokkal foglalkozik, de ha igény van rá kitér egyéni problémákra, javaslatokra is."

Vargáné Helyes Marina
DKG - East Zrt.

"Jó, a vállalatunk igényeire kialakított képzést kaptunk, felkészült, kiváló oktatótól."

Nagy Sándor
DS Smith Packaging Hungary Kft.

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"Lényegre törő képzés az ISO 9001:2015 követelményeiről és a szabvány alkalmazásáról."

Eőry Csaba
www.szenzor.hu

"Szakembereknek is hasznos ismeretek hozzáértő szakembertől tömören."

Dr. Becser Norbert
www.star-con.hu

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>