LEAN – szakszótár

Célunk:

  • egy olyan nyilvános szakmai gyűjtemény fejlesztése, amely
  • segítségére lehet bármely érdeklődőnek.

A cél érdekében, szívesen vesszük, ha elküldöd az alábbi anyag fejlesztésére szóló javaslataidat.
Még lehet, Neked is bármikor jól jöhet.:-)

 

3 Gen, 3G (genba, genbutsu, genjitsu): A munkahelyszínen (genba), a probléma (genbutsu) alapján, valós tények, adatok (genjitsu) alapján hozzunk döntést. A problémamegoldás feltétele, hogy megtudjuk fogalmazni és számokkal ki tudjuk fejezni a problémát.

3 MU: Muri, Mura, Muda – A 3 anomália. A muri és muri mudát (veszteséget ) eredményez.

30 másodperces szabály: Az 5S, azon belül az elrendezés megfelelőségének ellenőrzésére használt módszer. A kijelölt eszközt meg kell találni 30 másodpercen belül.

5S: Optimális elrendezésű munkakörnyezet kialakítása és fenntartása. Nevét 5 S betűvel kezdődő japán kifejezésből kapta. Bevezetése és stabilizálása kulcs a LEAN bevezetés útján.

Andon: Magyarul lámpás. A vizuális menedzsment része. Fény, szín jelzés anomáliák jelzésére, elektronikus információs tábla a termelés aktuális állapotáról (terv, tény, selejt, stb.)

CT: Ciklusidő – A művelet elvégzéséhez szükséges idő.

FIFO: First time in- First Time out – Elsőre bemenő, elsőre kimenő (raktári tétel).

Genba: A gyárban a munkahely. Az a hely ahol a dolgok történnek, ahol a problémák felmerülnek.

Heijunka: Termeléskiegyenlítés. Eltérő ciklusidejű műveletek, termelési darabszám igények, típus igények közötti termeléskiegyenlítés.

HT: Hand time – Kézi idő. Az operátor által kézzel végzett ciklus ideje.

Jidoka: Hiba felismerő és blokkoló rendszer. Lényege, hogy 100%-ban biztosítsa, hogy a hiba ne kerüljön a következő műveletre.

JIT: Just in Time – Éppen időben.

Kaizen: Kis lépésekkel történő folyamatos javítás, fejlesztés. A javításhoz a dolgozók kreatív ötleteit használjuk főként, nem anyagi erőforrásokat.

Kanban: Vizuális jel – A JIT megvalósítás eszköze az optimális készlet eléréséhez. Anyagáramlás csak szükséglet esetén jön létre. Számos formája létezik (egybines, kétbines, egykártyás, kétkártyás rendszer stb.)

Lot: Tétel – Valamilyen szempontból összetartozó anyagok mennyisége.

Mass production: Tömeggyártás

MRP: Materials Requirements Planning – Anyagigénylés tervezési rendszer

MT: Machine time – Gépi idő. A gép elindításától a gépi művelet befejezéséig tart.

Muda: Veszteségek – (selejt, túltermelés, magas készlet, mozgás, szállítás, túlszabályozás, várakozás)

Mura: Kiegyenlítetlenség sorok, műveletek, operátorok, szállító eszközök, stb. között. Megszüntetésére HEIJUNKA-t, szabványos munkavégzést használunk.

Muri: Túlterheltség – Túlzott elvárás gépekkel, operátorokkal szemben, amely a minőség rovására megy.

NVA: Not value Added – Nem értékteremtő művelet, veszteség.

OEE: Overall Equipment Effectivness – A karbantartás hatékonyságát kifejező átfogó mutatószám. (Rendelkezésre állás, teljesítmény, minőségi ráta szorzata)

OJT: On the job training – Gyakorlatban történő képzés szakképzett, képzett trainer, kolléga segítségével.

One piece flow: Egy darabos anyagáramlás – Egy időben egy alkatrészt szerelünk össze, adunk tovább. A hiba azonnal észlelhetővé válik, a készlet a minimumra csökken, javul a gyártási folyamat rugalmassága.

PDCA: Plan, Do , Check, Act – Tervezd meg, hajtsd végre, ellenőrizd és korrigálj – lépéseken keresztüli folyamat fejlesztés.

Poka-Yoke: Hibamentességet biztosítós megoldás, amelynek lényege, hogy 100%-ban megakadályozza a hiba létrejöttét műszaki megoldások (érzékelők, számlálók, súlymérés, stb.) elvét alkalmazva.

Pull: Húzó rendszerű gyártás – Az utolsó művelet felől a vevő igényeknek megfelelő anyagáramlás.

Push: Toló rendszerű gyártás – A termelés programozása előrejelzés alapján történik. Az aktuális művelet legyártja majd továbbtolja a következő művelet felé a félkészterméket nem véve figyelembe, hogy annak szüksége van-e rá. Az eltérő ciklusidők miatt jelentős félkész termék pangás jön létre az állomásokon.

Red Tag terület: Piros kártyás terület – Az 5S első lépésében feleslegesnek ítélt tárgyak, eszközök piros címkével felcímkézve kerülnek a kijelölt területre.

Seiketsu: Standardizálás – Az első 3S stabilizálása a legjobb módszer és gyakorlat szabványosításával.

Seiri: Szortírozás – A munkahely megszabadítása a  felesleges tárgyaktól, eszközöktől, amelyek a munkavégzést akadályozzák és balesetet okozhatnak.

Seiso: Takarítás – A tisztaság az egyik fő eszköze a rendellenességek észrevételének. A normálistól eltérő állapot korai felismerése segíti a gépek állapotának megőrzését, az optimális rendelkezésre állás és selejtmentes működés biztosítását. A tiszta környezet kedvezően  hat az ott dolgozók teljesítményére és balesetmentes munkavégzésre.

Seiton: Elrendezés – A szükséges tárgyak használatuk gyakoriságának figyelembe vételével történő optimális elrendezése, amely a keresési és sétálási veszteségeket csökkenti.

Setup: Átállás – Az utolsó jó és első jó között eltelt idő.

Shadow board: Árnyéktábla – Eszközök áttekinthető elrendezését szolgáló eszköz. A szerszámok kontúrja vagy „árnyéka” fel van jelölve ami megkönnyíti az eszköz kijelölt helyének felismerését és visszatételét a megfelelő helyre.

Shitsuke: Fenntartás – Az első 4S fenntartása. A fejlesztések napi rutinná válása. A dolgozók széleskörű bevonása, képzése az 5S-be. Rendszeres napi, heti , havi önellenőrzések és auditok végrehajtása, a legjobb ötletek és csapatok elismerése.

SMED: Single Minute Exchange of Die – Gyors, 10 percen belüli átállás.

Standard work: Szabványosított munkavégzés – A legjobb gyakorlat rögzítése.

Takt Time (TT): Ütemidő – A vevő igények és a termelési idő kapacitás alapján meghatározott idő, amely a vevő igények alapján 1 termék előállítására fordítható időt jelenti.

TPM: Total Productive Maintenance – Termelékeny karbantartás. Maximális rendelkezésre állás biztosítása minőségi veszteségek nélkül.

U cella: U alakú művelet elrendezés – Az operátorok az U cella szárai között mozogva minimális sétálási veszteség mellet több műveletet felügyelhetnek.

VA: Value Added – Értékteremtő művelet – Olyan művelet, amely ahhoz  szükséges, hogy az alapanyagból, félkésztermékből késztermék legyen.

VSM: Value Stream Map – Értékáramlási térkép

WIP: Work in Process – Gyártásközi készlet

WT: Walking time – Sétálási idő – Az operátor munkaciklusának azon része amíg egyik művelettől a másikig elsétál.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Örömmel és maximális odafigyeléssel vettem részt a MEBIR képzésen, ami az előadó Balázs Árpád magas szintű felkészültségének és gyakorlati ismereteinek volt köszönhető. További sok sikert kívánok!"

Takács Andrea
DENSO GYártó Magyarország Kft.

"A valós életből vett példák révén megvalósítható ötleteket állítottunk össze a csapattal. Az előadók felkészültsége és stílusa kiválóan illeszkedett az elvárásainkhoz. Köszönjük!"

Laczkó Tóth Gergely
www.kokai.hu

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"Gyors, pontos, csak a szükséges dolgokkal foglalkozik, de ha igény van rá kitér egyéni problémákra, javaslatokra is."

Vargáné Helyes Marina
DKG - East Zrt.

"Ha szeretnéd a céged nyelvére lefordítani a szabványokat, akkor mindenképpen vegyél részt a képzésen, mert egy szakmailag maximálisan felkészült oktatótól minden kérdésedre választ kapsz."

Bíró Barbara
Szatmár Optika Kft.

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>