6. Etalonok

Az angol nyelvben a standard szót két különböző értelemben használják: jelenti egyrészt a széles körben elfogadott műszaki szabványokat, specifikációkat, műszaki ajánlásokat és hasonló dokumentumokat (franciául normákat) és az etalonokat (franciául: etalon).

Ez az Értelmező Szótár a szót csak második jelentésében használja, és rövidség kedvéért ezért a mérési jelző általában elmarad.

6.1. etalon

Mérték, mérőeszköz, anyagminta vagy mérőrendszer, melynek az a rendeltetése, hogy egy mennyiség egységét illetve egy vagy több ismert értékét definiálja, megvalósítsa, fenntartsa vagy reprodukálja és referenciaként szolgáljon.

PÉLDA: 1 kg-os tömegetalon, 100 ohmos normál ellenállás; etalon ampermérő; cézium frekvencia etalon, standard hidrogén elektród, bizonylatolt koncentrációjú, emberi szérumban oldott kortizont tartalmazó anyagminta.

MEGJEGYZÉS: A csoportos etalon olyan hasonló mértékek vagy mérőeszközök csoportja, amelyek együttesen használhatók etalonként.

Az etalonsorozat olyan speciálisan kiválasztott értékű etalonok készlete, amelyek egyedileg vagy megfelelő kombinációban valamely mennyiség adott tartományba eső értékeinek sorozatát adják.

6.2. nemzetközi etalon

Nemzetközi megállapodással elfogadott etalon az adott mennyiség többi etalonjának tulajdonított érték meghatározására.

6.3. országos etalon

Nemzeti határozattal elismert etalon az adott mennyiség többi etalonjának tulajdonított érték meghatározására az országon belül.

6.4. elsődleges etalon

A legjobb metrológiai minőségűnek kijelölt vagy széles körben elismert etalon, amelynek az értéke elfogadható az ugyanannak a mennyiségnek más etalonjaira való hivatkozás nélkül.

MEGJEGYZÉS: Az elsődleges etalon fogalma mind az alap-, mind a származtatott mennyiségekre alkalmazható.

6.5. másodlagos etalon

Etalon, amelynek az értékét elsődleges etalonnal való összehasonlítás révén határozzák meg.

6.6. referenciaetalon

Adott helyen vagy szervezetnél rendelkezésre álló etalonok közül a legjobb metrológiai minőségű, amelyre azon a helyen a méréseket visszavezetik.

6.7. használati etalon

Rendszeresen mértékek, mérőeszközök vagy anyagminták kalibrálására illetve ellenőrzésére használt etalon.

MEGJEGYZÉS: A használati etalont általában referenciaetalonnal kalibrálják. A mérések helyes elvégzésének biztosítására rendszeresen alkalmazott használati etalont ellenőrző etalonnak nevezik.

6.8. összehasonlító (transzfer) etalon

Etalonok összehasonlításához közbülső eszközként használt etalon.

MEGJEGYZÉS: Az összehasonlító eszköz kifejezést kell használni, ha a közbülső eszköz nem etalon.

6.9. utazó etalon

Különböző helyszínekre szállítható, esetenként különleges felépítésű etalon.

PÉLDA: Telepről működtetett, hordozható cézium frekvencia etalon.

6.10. visszavezethetőség

Egy mérési eredménynek vagy egy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik megadott referenciákhoz, általában országos vagy nemzetközi etalonhoz.

MEGJEGYZÉS: A fogalom gyakran, mint jelző is használatos: visszavezethető. Az összehasonlítások megszakítatlan láncolatát gyakran visszavezethetőségi láncnak nevezik.

6.11. kalibrálás

Azoknak a műveleteknek összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható az összefüggés egy mérőeszköz vagy egy mérőrendszer értékmutatása illetve egy mértéknek vagy anyagmintának tulajdonított érték és a mérendő mennyiség etalonnal reprodukált megfelelő értéke között.

MEGJEGYZÉS: A kalibrálás eredménye lehetővé teszi mind a mérendő mennyiség megfelelő értékeinek hozzárendelését a mérőeszköz értékmutatásaihoz, mind az értékmutatásokhoz tartozó korrekciók meghatározását.

Kalibrálással egyéb metrológiai jellemzők is meghatározhatók, például a befolyásoló mennyiségek hatása.

A kalibrálás eredménye egy dokumentumban rögzíthető, amelyet gyakran kalibrálási bizonyítványnak vagy kalibrálási jegyzőkönyvnek neveznek.

6.12. etalon fenntartása

Azoknak a műveleteknek összessége, amelyek egy etalon metrológiai jellemzőinek megfelelő határok között tartásához szükségesek.

MEGJEGYZÉS: Ezek a műveletek általában magukba foglalják a rendszeres összehasonlítást, a megfelelő körülmények közötti tárolást és a gondos használatot.

6.13. anyagminta

Olyan anyag, amelynek egy vagy több tulajdonsága eléggé homogén és jól meghatározott ahhoz, hogy egy készülék kalibrálásához, egy mérési módszer minősítéséhez, vagy anyagjellemzők meghatározásához használják.

MEGJEGYZÉS: Az anyagminta lehet tiszta gáz vagy gázkeverék, folyadék vagy szilárd anyag.

Például: viszkoziméterek kalibrálására használt víz, zafir hőkapacitás kalibráns a kalorimetriában, kémiai elemzésben kalibrálásra használt oldatok.

6.14. hiteles anyagminta (etalon anyag)

Bizonyítvánnyal ellátott anyagminta, amelynek egy vagy több jellemzőjét olyan eljárás tanúsítja, amely biztosítja a visszavezethetőséget annak a mértékegységnek a pontos megvalósításához, amelyben a jellemző értékeit kifejezték, és amely anyagminta minden egyes tanúsított értékéhez adott megbízhatósági szintű mérési bizonytalanság tartozik.

MEGJEGYZÉS: A hiteles anyagminták általában meghatározott tételekben készülnek; az egész tételt jellemző tulajdonság meghatározása a tételből vett mintákon végzett mérésekkel, meghatározott mérési bizonytalanság határokon belül történik.

A hiteles anyagminta bizonylatolt jellemzői gyakran akkor realizálódnak elfogadható és megbízható módon, amikor az anyagot betöltik egy különlegesen kialakított eszközbe, például egy ismert hármaspontú anyagot a hármaspont cellába, egy adott optikai sűrűségű üveget egy transzmissziós szűrőbe, vagy azonos szemcseméretű gömböket ráhelyezik egy mikroszkóp tárgylemezére. Az ilyen eszközök is hiteles anyagmintának tekinthetők.

A Metrológiai Alapfogalmak Nemzetközi Értelmező Szótárának (VIM) etalon definíciója szerint minden hiteles anyagminta etalonnak minősül.

Az anyagminták és a hiteles anyagminták egy része olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek nem köthetők egyértelműen kémiai szerkezethez; és ezért vagy más okból ezek nem határozhatók meg egzaktul definiált fizikai vagy kémiai mérési módszerekkel. Ilyen anyagok például a biológiai vakcinák, amelyeknek az Egészségügyi Világszervezet tulajdonított egységet.

Ez a definíció a hozzá tartozó megjegyzésekkel az ISO GUIDE 30: 1992-ből van átvéve.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

VDA 6.5 termékauditor

2024. március 11.

HACCP rendszergazda

2024. március 14.

LEAN menedzsment koordinátor

2024. március 18 - május 17.

FSC CoC ismeretek

2024. március 18.

Minőségellenőr ismeretek

2024. március 18 - 20.

MSA – Mérőrendszer elemzés

2024. március 18 - 19.

Projektmenedzsment

2024. március 18 - 20.

További képzések

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Érdekes, hatékony, sok gyakorlatias felhasználható információval. Ajánlom minden érdeklődőnek."

Borsos Krisztina
www.hidrofilt.hu

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"Szívből ajánlom, aki olyan jó hangulatú képzésen akar részt venni, ahol a szakmai tudás átadása emberközpontúan történik."

Solti Ferenc
EMKI

"Lényegre törő képzés az ISO 9001:2015 követelményeiről és a szabvány alkalmazásáról."

Eőry Csaba
www.szenzor.hu

"Ragyogó, logikus felépítésű, gyakorlatorientált."

Horváth Viktória
www.bkf.hu

"Sok hasznos, gyakorlatban alkalmazható infót kaptam."

Perdi Szilvia
www.innocomp.hu

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>