Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel (ÉBIR) kapcsolatos szakkifejezések

1. élelmiszer-biztonság (food safety)

Arra vonatkozó fogalom, hogy az élelmiszer nem ártalmas a fogyasztóra, ha azt rendeltetésszerűen készíti és/vagy fogyasztja el.

MEGJEGYZÉS: Az élelmiszer-biztonság kapcsolatban van az élelmiszer-biztonsági veszélyek (3.) előfordulásával, és nem tartalmaz más humán-egészségügyi szempontokkal kapcsolatos veszélyeket, mint például a hiányos táplálkozást.

2. élelmiszerlánc (food chain)

Az élelmiszer és összetevői előállítási, feldolgozási, forgalmazási, tárolási és kezelési szakaszainak és műveleteinek sorrendje az elsődleges termeléstől a fogyasztásig.

1. MEGJEGYZÉS: Ez magában foglalja a takarmányok előállítását élelmiszereket adó és élelmiszerként szolgáló állatok számára.

2. MEGJEGYZÉS: Az élelmiszerlánc magában foglalja azoknak az anyagoknak az előállítását is, amelyek szándék szerint az élelmiszerekkel vagy a nyersanyagokkal érintkezésbe kerülnek.

3. élelmiszer-biztonsági veszély (food safety hazard)

Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.

1. MEGJEGYZÉS: A “veszély” fogalmát nem szabad összetéveszteni a “kockázat” fogalmával, amely az élelmiszer-biztonsággal összefüggésben az egészségre káros hatás (pl.: megbetegedés) valószínűségét jelenti, és ennek a hatásnak a súlyosságát (halál, kórházi ápolás, távolmaradás a munkából stb.), amikor valaki egy meghatározott veszélynek van kitéve. A kockázat a veszély bekövetkezési valószínűségének és a veszély súlyosságának kombinációja.

2. MEGJEGYZÉS: Az élelmiszer-biztonsági veszélyek magukban foglalják az allergéneket.

3. MEGJEGYZÉS: A takarmányokkal és a takarmányok összetevőivel kapcsolatban azok a vonatkozó élelmiszer-biztonsági veszélyek, amelyek jelen lehetnek a takarmányban és összetevőiben és/vagy azok felületén, és amelyek később átkerülhetnek az élelmiszerekbe a takarmányokat elfogyasztó állatokon keresztül, és ilyen módon az ember egészségére káros hatásúak lehetnek.

A takarmányok és élelmiszerek közvetlen kezelésétől eltérő műveletek esetén (pl.: csomagolóanyagok, tisztítószerek gyártása, stb.) azok a vonatkozó élelmiszer-biztonsági veszélyek, amelyek a termékek és/vagy a szolgáltatások rendeltetésszerű felhasználása/igénybevétele miatt közvetlenül vagy közvetve átkerülhetnek az élelmiszerekbe, és így az ember egészségére káros hatásúak lehetnek.

4. élelmiszer-biztonsági politika (food safety policy)

A szervezetnek az élelmiszer-biztonságra (1.) vonatkozó, a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított átfogó szándéka és irányvonala.

5. végtermék (end product)

Olyan termék, amelyen a szervezet további feldolgozást vagy átalakítást nem végez.

MEGJEGYZÉS: Az a termék, amelyen egy másik szervezet végez további feldolgozást vagy átalakítást, ebben az összefüggésben végtermék az első szervezet számára és nyersanyag vagy élelmiszer-összetevő a második szervezet számára.

6. folyamatábra (flow diagram)

A lépések sorrendjének és kölcsönhatásainak vázlatos és módszeres ábrázolása.

7. szabályozó intézkedés (control measure)

“Élelmiszer-biztonsági” intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-biztonsági veszély (3.) megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez lehet alkalmazni.

8. PRP előfeltételi (prerekvizit) program (prerequisite programme)

Az élelmiszerlánc (2.) mentén olyan higiénikus környezet fenntartásához szükséges “élelmiszer-biztonsági” alapfeltételek és tevékenységek, amelyek megfelelőek a gyártáshoz, a kezeléshez, és amelyek biztonságos végterméket (5.) eredményeznek , valamint azt, hogy biztonságos élelmiszerek kerüljenek emberi fogyasztásra.

MEGJEGYZÉS: Az, hogy milyen PRP-kre van szükség, függ a szervezet típusától és attól, hogy a szervezet az élelmiszerlánc melyik szegmensében tevékenykedik. Egyenértékű fogalmak például: a jó mezőgazdasági gyakorlat (GAP), a jó állatgyógyászati gyakorlat (GVP), a jó gyártási gyakorlat (GMP), a jó higiéniai gyakorlat (GHP), a jó termelési gyakorlat (GPP), a jó forgalmazási gyakorlat (GDP) és a jó kereskedelmi gyakorlat (GTP).

9. működési PRP (operational PRP) működési előfeltételi (prerekvizit) program (operational prerequisite programme)

A veszélyelemzés során azonosított PRP (8. ), amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az élelmiszer-biztonsági veszélyek (3.) beviteli valószínűségét és/vagy a szennyeződések vagy az élelmiszer-biztonsági veszélyek termék(ek)ben vagy a gyártási környezetben való elterjedését szabályozzák.

10. CCP kritikus szabályozási pont (critical control point)

Olyan “élelmiszer-biztonsági” lépés, amelynek során szabályozás alkalmazható, és amely lényeges az élelmiszer-biztonsági veszély (3.) megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez.

11. kritikus határérték (critical limit)

Olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.

MEGJEGYZÉS: A kritikus határértékeket azért hozták létre, hogy meghatározzák vajon a CCP (10.) szabályozás alatt maradt-e. A kritikus határértéket átlépő vagy azt megsértő
termékeket potenciálisan nem biztonságosaknak kell tekinteni.

12. felügyelet (monitoring)

Megtervezett sorrendben végrehajtott megfigyelések vagy mérések annak értékeléséhez, hogy a szabályozó intézkedések (7.) szándék szerint érvényesülnek-e.

13. helyesbítés (correction)

Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség (eltérés) megszüntetésére.

1. MEGJEGYZÉS: ÉBIR esetében a helyesbítés a potenciálisan nem biztonságos termékek kezelésére vonatkozik, és ezért a helyesbítő tevékenységgel (14.) együtt végezhetik.

2. MEGJEGYZÉS: A helyesbítés lehet például újrafeldolgozás, további feldolgozás és/vagy a nemmegfelelőség káros következményeinek a megszüntetése (pl.: rendelkezés más célú felhasználásra vagy speciális jelölés).

14. helyesbítő tevékenység (corrective action)

Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség (eltérés) vagy más nemkívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.

1. MEGJEGYZÉS: Egy nemmegfelelőségnek több oka is lehet.

2. MEGJEGYZÉS: A helyesbítő tevékenység magában foglalja az ok elemzését és a megismétlődés megelőzésére tett intézkedést.

15. érvényesítés/jóváhagyás (validálás) (validation)

“Élelmiszer-biztonsági” bizonyíték nyerése annak megállapításához, hogy a HACCP-tervben és a működési PRP-kben (9.) szereplő szabályozó intézkedések (7.) eredményesek-e.

16. igazolás (verifikálás) (verification)

Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesültek.

17. aktualizálás (updating)

Azonnali és/vagy tervezett tevékenység a legfrissebb információk alkalmazásának biztosítására.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"A valós életből vett példák révén megvalósítható ötleteket állítottunk össze a csapattal. Az előadók felkészültsége és stílusa kiválóan illeszkedett az elvárásainkhoz. Köszönjük!"

Laczkó Tóth Gergely
www.kokai.hu

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"A képzések alaposak, széles látókörűek, életszerűek, újabb és újabb ötleteket adnak."

Bárdossy ldikó
www.elanders.com

"Melegen tudom mindenkinek ajánlani, mert rugalmas, átfogó és mindenre választ ad, amire kíváncsi vagy."

Kissné Farkas Márta
Haslinger Kft.

Rendkívül jó hangulatú, gyakorlatorientált és interaktív képzésen vettem részt. Végre egy olyan képzés, ahonnan úgy távoztam, hogy sokat tanultam és ezt használni is tudom majd.

Schmidt Gabriella
Aikawa Hungária Elektronikai Kft.

"Szívből ajánlom, aki olyan jó hangulatú képzésen akar részt venni, ahol a szakmai tudás átadása emberközpontúan történik."

Solti Ferenc
EMKI

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>