MSZ EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)

A cégek egyre inkább törekszenek

 • ésszerű környezetkímélő működést elérni és ennek meglétét bizonyítani,
 • tevékenységük, termékeinek és szolgáltatásainak környezeti hatásait szabályozott keretek között tartani,
 • környezeti politikájukkal és céljaikkal összhangban.

Az előzőek

 • egyre szigorúbb jogi szabályozás,
 • a gazdaságpolitika és más környezetvédelmi intézkedések fejlesztése közepette megy végbe,
 • miközben az érdekelt felek egyre növekvő aggodalmuknak adnak hangot
 • a környezettel kapcsolatos kérdéseket és a fenntartható fejlődést illetően.

Számos szervezet végzett

 • környezeti átvizsgálást vagy
 • auditot,

hogy értékelje a környezeti teljesítményét.

Ezek az átvizsgálások, auditok önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy egy szervezetnek kellő biztonságot nyújtsanak, hogy működése nemcsak kielégíti, hanem továbbra is ki fogja elégíteni a

 • jogszabályokban előírt és
 • saját környezeti politikájában megfogalmazott

követelményeket.

A cég hatékonysága érdekében, ezeket a követelményeket olyan, felépítésű irányítási rendszerben célszerű teljesíteni, amely integráltan illeszkedik a cég irányítási rendszerébe.

A szabványnak célja, hogy

 • a cégeket hozzájuttassák egy eredményes környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) elemeihez úgy,
 • hogy ezeket össze lehessen kapcsolni a vezetés egyéb követelményeivel, és
 • hozzá lehessen segíteni a cégeket a kitűzött környezeti és gazdasági céljaik eléréséhez.

Az alkalmazása révén a cég képes lehet,

 • a jogszabályi követelményeket és
 • a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó információkat figyelembe vevő
 • politika és célok meghatározására és bevezetésére.

A cél az, hogy a rendszer alkalmazható legyen

 • mindenféle típusú és
 • nagyságú szervezetben és
 • igazodni tudjon különböző földrajzi,
 • kulturális és
 • társadalmi feltételekhez.

A rendszer sikere attól függ, hogy

 • a szervezet minden szintjén és minden funkciójának betöltése során milyen a
 • dolgozók elkötelezettsége,
 • különösen a felső vezetőségé.

Egy ilyen típusú rendszer képessé teszi a céget arra, hogy

 • olyan környezeti politikát fogalmazzon meg,
 • olyan célokat tűzzön ki és
 • olyan eljárásokat hozzon létre,
 • amelyekkel teljesíteni tudja a környezeti politikájában vállalt kötelezettségeket,
 • megtegye a szükséges intézkedéseket a teljesítés javítására és
 • igazolja, hogy a rendszer megfelel e nemzetközi szabvány követelményeinek.

Alapvető cél

 • a környezetvédelem segítése és
 • a szennyezés olyan mértékű megelőzése, amely
 • egyensúlyban van a társadalmi, gazdasági szükségletekkel.

Hangsúlyozni kell, hogy

 • a követelmények nagy részének teljesítését együttes intézkedésekkel lehet elősegíteni, illetve
 • bármikor újra lehet gondolni.

ISO 14001:2015 alkalmazási területe

Tartalmazza egy környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit azért, hogy

 • a szervezet képes legyen olyan politikát és
 • célokat kialakítani és bevezetni, amelyek
 • figyelembe veszik a jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket, valamint
 • a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó információkat.

Ez azokra a környezeti tényezőkre vonatkozik, amelyeket

 • a szervezet olyanoknak minősít, hogy az ellenőrzési körébe be tudja vonni és
 • befolyásolni tudja.

Nem fogalmaz meg a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos konkrét kritériumokat.

Bármely szervezet alkalmazhatja, amely elhatározza, hogy:

 1. ) környezetközpontú irányítási rendszert kíván létrehozni, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni,
 2. ) meg akar bizonyosodni környezeti politikájának teljesüléséről,
 3. ) igazolni kívánja e nemzetközi szabványnak való megfelelést azáltal, hogy
 • saját döntése alapján kielégíti az ISO 14001:2015 követelményeit, és erről saját nyilatkozatot tesz, vagy
 • kéri a megfelelőség megerősítését a szervezet érdekelt felei, például a vevők részéről,

vagy

 • kéri saját nyilatkozatának megerősítését egy a szervezettől független fél által, vagy
 • kéri környezetközpontú irányítási rendszerének külső szervezet által való tanúsítását/regisztrálását.

Minden követelményére nézve az a cél, hogy ezek minden környezetközpontú irányítási rendszerbe beépüljenek.

Az alkalmazás mértéke olyan tényezőktől függ, mint

 • a szervezet környezeti politikája,
 • tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak jellege,
 • valamint működésének helye és körülményei.

Főbb témakörök, amelyek az ISO 14001:2015 rendszer részét képezik

I., A SZERVEZET KÖRNYEZETE

 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
 • A környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
 • A környezetközpontú irányítási rendszer

II., VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS

 • Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
 • Környezeti politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök

III., TERVEZÉS

 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
  • Környezeti tényezők
  • Megfelelési kötelezettségek
  • A tevékenységek megtervezése
 • Környezeti célok és az elérésük megtervezése
  • Környezeti célok
  • Tevékenységek megtervezése a környezeti célok elérése érdekében

IV., TÁMOGATÁS

 • Erőforrások
 • Felkészültség (kompetencia)
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
  • Belső kommunikáció
  • Külső kommunikáció
 • Dokumentált információ
  • Létrehozás és frissítés
  • A dokumentált információk felügyelete

V., MŰKÖDÉS

 • Működéstervezés és -felügyelet
 • Vészhelyzeti felkészültség és reagálás

VI., TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

 • Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés
  • A megfelelés kiértékelése
 • Belső audit
  • Belső auditprogram
 • Vezetőségi átvizsgálás

VII., FEJLESZTÉS

 • Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
 • Folyamatos fejlesztés

Az ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer főbb előnyei

 1. ) A vevők és a hatóságok pozitívabban ítélik meg a tanúsított céget, elkerülhetők a bírságok,
 2. ) a jövőben egyre több tender és jogszabály írja majd elő az ISO 14001:2015 tanúsítvány meglétét,
 3. ) csökkenhet:
  • az anyag és energiafelhasználás,
  • a szennyezőanyag kibocsátás, a keletkezett hulladék,
  • a környezeti kockázat
 4. ) a cég társadalmi, közösségi, és piaci megítélése javul,
 5. ) a belföldi és export piacok válnak megszerezhetővé, megtarthatóvá, és folyamatosan bővíthetővé.

Ha még nem kezdtétek el

 • az ISO 14001:2015 rendszer kiépítését vagy
 • fontolgatjátok megvalósítását, vagy
 • az eddigi kísérlet nem vezetett eredményre,
 • esetleg meglévő rendszereteket szeretnétek fejleszteni, vagy
 • bővebb ismeretanyagra van szükségetek,

akkor kattints ide és jelezd bátran, ha konzultálni, megoldást szeretnél találni a fenti témában kérdéseidre.

Az ISO 14001:2015 rendszert szeretnéd megvalósítani, működtetni, vagy fejleszteni, de
nincs kellő ismereted?

Jogosultságot szeretnél szerezni az ISO 14001:2015 KIR belső auditok elvégzésére?

Ha bármelyik is felmerül, kattints ide, és választhatsz az ISO 14001:2015 KIR kapcsolatos képzési programunkból is.

 

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Jooble – Mérnöki álláslehetőségek

Rólunk mondták

"Balázs Árpád nagyon felkészülten, következetesen oktató. Remekül világított rá az oktatott szabvány lényeges pontjaira, tételeire."

Csorba Máté
www.tshungary.hu

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"A képzések alaposak, széles látókörűek, életszerűek, újabb és újabb ötleteket adnak."

Bárdossy ldikó
www.elanders.com

"Melegen tudom mindenkinek ajánlani, mert rugalmas, átfogó és mindenre választ ad, amire kíváncsi vagy."

Kissné Farkas Márta
Haslinger Kft.

"Gyors, pontos, csak a szükséges dolgokkal foglalkozik, de ha igény van rá kitér egyéni problémákra, javaslatokra is."

Vargáné Helyes Marina
DKG - East Zrt.

"Nagyon jó, gyakorlatorientált és az igényeket maximálisan figyelembe vevő képzés."

Gyuk Attila

"A valós életből vett példák révén megvalósítható ötleteket állítottunk össze a csapattal. Az előadók felkészültsége és stílusa kiválóan illeszkedett az elvárásainkhoz. Köszönjük!"

Laczkó Tóth Gergely
www.kokai.hu

"A téma egy olyan bemutatásában volt részem, amit nem gondoltam volna, hogy ilyen érdekesen és emberközpontúan is meg lehet közelíteni, kiegészítve számos példával és magyarázó értékelésekkel."

Ujvári Gergely
www.norgen.hu

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"A Poligont Kft. képzése lényegre törő, logikus, gyakorlatba átültethető."

Kupi Ildikó
Szatmár Optikai Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>