Angol rövidítések, szakkifejezések, magyar jelentése

Célunk:

  • egy olyan nyilvános szakmai gyűjtemény fejlesztése, amely
  • segítségére lehet bármely érdeklődőnek.

A cél érdekében, szívesen vesszük, ha elküldöd az alábbi anyag fejlesztésére szóló javaslataidat.
Legyen az akár magyarosabb fordításra, vagy a kiegészítésére vonatkozó.
Még lehet, Neked is bármikor jól jöhet.:-)

 Rövidítés  Angol kifejezés  Magyar jelentés
8D Eight Disciplines (8Ds) Problem Solving Problémamegoldás 8 lépésben
AIAG Automotive Industry Action Group Gépjárműgyártók Akciócsoportja
AOQ
Average Outgoing Quality Átlagos kimenő hibaszint
AOQL
Average Outgoing Quality Level Átlagos kimenő hibaszint határa
APQP Advanced Product Quality Planning  Termék minőségtervezés és
szabályozási terv
AQL Acceptable Quality Level Átvételi hibaszint
ASCP Advanced Supply Chain Planning Fejlett ellátási lánc tervezés
ASL Approved Supplier List Jóváhagyott beszállítói lista
ASN Advance Shipping Notice Előzetes szállítási értesítés
aSPICE /automotive SPICE/ Software Process Improvement and Capability Determination Szoftver folyamatfejlesztés és képesség meghatározás
CAPA Corrective and Preventive Action Helyesbítő és megelőző intézkedés
CAR Corrective Action Report Helyesbítő intézkedés jelentése
CAS Corrective Action Sheet Helyesbítő tevékenység lap
CEFF Cause-effect Ok-okozat
CI Continuous Improvement Folyamatos fejlesztés
CLP Classification, Labelling and Packaging Osztályozás, címkézés és csomagolás
CMMI Capability Maturity Model Integration Képesség érettség modell integráció
COPQ Cost of Poor Quality Gyenge minőség költsége
Cp Process Capability Folyamatképesség
Cpk Process Capability Index Folyamatképesség index
CR Change Request Változtatási kérelem
CTQ Critical to Quality A vevő számára fontos termék jellemzője
DFM Design For Manufacturing Gyárthatóságra tervezés
DFMEA Design Failure Mode and Effects Analysis Termék hibamód és hatáselemezés
DFSS Design for Six Sigma Termék, folyamat tervezése a Six Sigma elvek alapján
DMAIC Defin, Measure, Analyse, Improve, Control Definiálj, mérj, elemezz, javíts, kontrolláld az eredményeket
DOE Design of Experiment Faktoriális kísérlettervezés
DP Deviation Permit Eltérési engedély
DPMO Defect per Million Opportunities Egymillió lehetőségre jutó hiba
DPO Defect per Opportunitiy Lehetőségre jutó hibaszám
DPU Defect per Unit Egységre jutó hibaszám
EDI Electronic Data Interchange Elektronikus adatcsere
ERP Enterprise Resource Planning Vállalati erőforrás tervezés
ETA Estimated Time of Arrival Várható szállítási idő
FC Flow Chart Folyamat ábra
FIFO First in first out A legrégebbi készletet legelőször felhasználni
FTA Fault Tree Analysis Hiba fa elemzés
FTT First Time Trough Elsőre jó darab
FTY First Time Yield Első teljesítmény kihozatal
GADSL Globalized Automotive Declarable Substance List Globális, autóiparban felhasználható anyagok listája (www.gadsl.org)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok
HT Hand Time Kézi idő
 IMDS International Material Data System Nemzetközi Anyag Nyilvántartási Rendszer (www.mdsystem.com)
IPC In-Process Control Gyártásközi ellenőrzés
ISO International Organization for Standardization Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
JIT Just in Time Éppen időben
KPI Key Performance Indicator Kulcs teljesítmény mutató
KPIV Key Process Input Variables Kulcs folyamat bementek
KPOV Key Process Output Variables Kulcs folyamat kimenő paraméterek
LCL Lower Control Limit Alsó beavatkozási határ
LSL Lower Specification Limit Alsó tűréshatár
LQL
Limiting Quality Level Visszautasítási hibaszint felső határ
MC Major Characteristic Fő jellemző
MDS Material Data Sheet Anyag-adatlap
MRP Materials Requirements Planning Anyagigénylés tervezési rendszer
MRT
Mean Repair Time Átlagos javítási idő
MSA Measurement Systems Analysis Mérőrendszer elemzés
MSDS Material Safety Data Sheet Biztonsági adatlap
MTBF Mean Time Between Failure Meghibásodások között átlagosan eltelt idő
MTTF Mean Time to Failure Meghibásodásig átlagosan eltelt idő
MTTR Mean Time To Repair Átlagos karbantartási idő
NCR Non-Conformance Report Nemmegfelelőségi jelentés
NDT Nondestructive Testing Roncsolásmentes anyagvizsgálat
NTF No trouble found Nincs talált probléma
NVA Not Value Added Nem értékteremtő művelet (veszteség)
OEE Overall Equipment Effectivness Karbantartás hatékonyságát kifejező átfogó mutatószám
OJT On the Job Training Gyakorlatban történő képzés szakképzett képzett trainer, kolléga segítségével
PAR Preventive Action Report Megelőző tevékenység jelentés
PAS Preventive Action Sheet Megelőző tevékenység lap
PDCA Plan, Do, Check, Act Tervezés, Végrehajtás, Ellenőrzés, Akció
PFMEA Process Failure Mode and Effects Analysis Folyamat hibamód- és hatáselemezés
 PPM Parts per Million Egymillió legyártott darabra vonatkozó hibás termékek száma (db/millió)
 PO Purchase Order Megrendelés
POC Price of Conformance Megfelelőség költsége
Pp Process Performance Folyamat teljesítmény
Ppk Process Performance Index Folyamat teljesítmény index
PPAP Production Part Approval Process Termék jóváhagyási folyamat
PRR Production Readiness Review Gyártásra való felkészültség vizsgálata
PT Dye Penetrant Inspection Penetrációs anyagvizsgálat
PTC Pass Through Characteristic Megfelelési tulajdonságok
PTR Production Trial Run Gyártási próbaüzem
QFD Quality Function Deployment Vevői igények lebontása
QMS Quality Management System Minőségirányítási rendszer
OTD On-Time Delivery Rating Pontos szállítás alapú értékelés
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Kémiai Anyagok Nyilvántartása, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
ROHS Restriction of Hazardous Substances Directive Veszélyes anyag tartalmának korlátozása
RPN Risk Priority Number Kockázati prioritásszám
R&R Repeatability and Reproducibility Ismételhetőség és reprodukálhatóság
RT Red Tag Piros kártyás terület
RTY Rolled Troughput Yield Görgetett kihozatal
RVI Remote Visual Inspection Távoli vizuális vizsgálat
SB Shadow Board Árnyéktábla
SIPOC Supplier, Input, Process, Output, Customer Beszállító, folyamat bemenet, folyamat kimenet, vevő
SLA Service Level Agreement Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SMED Single Minute Exchange of Die Gyors, 10 percen belüli átállás
SMP Significant Market Power Jelentős piaci részesedés
SOP Standard Operation Procedure Sorozatgyártás kezdete
SPC Statistical Process Control Statisztikai folyamatszabályozás
SQA Supplier Quality Assurance Beszállítói minőségbiztosítás
SRM Supplier Relationship Management Beszállítói kapcsolatok kezelése
STFC Supplier Technical Feasibility Commitment Beszállítói műszaki megvalósíthatósági elkötelezettség
SW
Standard Work Szabványosított munkavégzés
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek
T&C Terms & Conditions Felhasználási feltételek
TPM Total Productive Maintenance Teljes körű termelékeny karbantartás
TPS Toyota Production System Toyota gyártási rendszer
TQC Total Quality Control Teljes körű minőségszabályozás
TQM Total Quality Management Teljes körű minőségirányítás
TT Takt Time Ütemidő
UCL Upper Control Limit Felső beavatkozási határ
USL Upper Specification Limit Felső tűréshatár
UT Ultrasonic testing Ultrahangos anyagvizsgálat
VA Value Added Értékteremtő (pl.: művelet)
VMI Vendor Managed Inventory Beszállító által működtetett készletgazdálkodási rendszer
VOC Voice of the Costumer A vevő hangja
VOE Voice of the Employee Alkalmazott hangja
VSM Value Stream Map Értékáramlási térkép
VI Visual Inspection Vizuális ellenőrzés
WIP Work in Process Gyártásközi készlet
WT Walking Time Sétálási idő

 

 

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Érdekes volt ezt az egész auditálási eljárást egy teljesen új szemszögből, az auditor oldaláról áttekinteni."

Kulcsár Ernő
www.elastron.hu

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"Jó, a vállalatunk igényeire kialakított képzést kaptunk, felkészült, kiváló oktatótól."

Nagy Sándor
DS Smith Packaging Hungary Kft.

"Szívből ajánlom, aki olyan jó hangulatú képzésen akar részt venni, ahol a szakmai tudás átadása emberközpontúan történik."

Solti Ferenc
EMKI

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"Ragyogó, logikus felépítésű, gyakorlatorientált."

Horváth Viktória
www.bkf.hu

"Bátran ajánlom azoknak. akik rendszerismeretüket komplex módon kívánják fejleszteni és ez irányú ismereteiket mélyíteni kívánják."

Fekete Attila
Minőségház Bt.

"Ha szeretnéd a céged nyelvére lefordítani a szabványokat, akkor mindenképpen vegyél részt a képzésen, mert egy szakmailag maximálisan felkészült oktatótól minden kérdésedre választ kapsz."

Bíró Barbara
Szatmár Optika Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>