A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel (MEBIR) kapcsolatos szakkifejezések

1. elfogadható kockázat (acceptable risk)

Olyan szintre csökkentett kockázat, amelyet a szervezet – jogi kötelezettségei, és saját MEB-politikája (16.) alapján – el tud viselni.

2. audit (audit)

„Auditbizonyítékok” nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az „auditkritériumok” milyen mértékben teljesülnek.

1. MEGJEGYZÉS: A függetlenség nem feltétlenül azt jelenti, hogy „szervezeten kívüli”. Sok esetben, különösen kisebb szervezetekben a függetlenség bizonyítható az auditálandó tevékenységekkel kapcsolatos felelősségi köröktől való függetlenséggel.

2. MEGJEGYZÉS: Az „auditbizonyítékok” és „auditkritériumok” további részletei az ISO 19011-ben megtalálhatók.

3. folyamatos fejlesztés (continual improvement)

Ismétlődő folyamat, amely a MEB irányítási rendszert (13.) úgy erősíti, hogy az általános MEBteljesítmény (15.) a szervezet (17.) MEB-politikájának (16.) megfelelően javuljon.

MEGJEGYZÉS: Ennek a folyamatnak nem feltétlenül az összes tevékenységi területen egyszerre kell megvalósulnia.

4. helyesbítő tevékenység (corrective action)

Tevékenység, egy észlelt nemmegfelelőség (11.) vagy más nemkívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.

1. MEGJEGYZÉS: Egy nemmegfelelőségnek egynél több oka is lehet.

2. MEGJEGYZÉS: A helyesbítő tevékenység a nemmegfelelőség ismétlődését, míg a megelőző tevékenység (18.) annak bekövetkezését előzi meg.

5. dokumentum (document)

Információ és annak hordozója.

MEGJEGYZÉS: A hordozó lehet papír, mágneses, elektronikai vagy optikai számítógéplemez, fénykép vagy mintadarab, vagy ezek kombinációja.

6. veszély (hazard)

Előidéző ok, helyzet vagy tett, amely emberi sérülést, egészségkárosodást (8.), illetve ezek kombinációját okozhatja.

7. veszélyazonosítás (hazard identification)

Folyamat annak felismerésére, hogy egy veszély (6.) létezik és e veszély jellemzőinek meghatározása.

8. egészségkárosodás (ill health)

Azonosítható, a fizikai vagy szellemi állapotban bekövetkezett károsodás, amelyet a munkavégzés okoz, és/vagy a munkavégzéssel és/vagy a munkával kapcsolatos helyzet rosszabbá tesz.

9. esemény (incident)

Munkával kapcsolatos esemény(ek), amely(ek) sérülést vagy egészségkárosodást (8.) (függetlenül annak súlyosságától) vagy halált okozott/okoztak, vagy okozhatott/okozhattak volna.

1. MEGJEGYZÉS: A baleset egy olyan esemény, amely sérülést, egészségkárosodást vagy halált okozott.

2. MEGJEGYZÉS: Az olyan eseményt, amelynek során sérülés, egészségkárosodás vagy halál nem történik, „épphogy elkerült”, „majdnem baleset”, „majdnem végzetes” vagy „veszélyes esetnek” is nevezik.

3. MEGJEGYZÉS: A vészhelyzet az esemény egy sajátos formája.

10. érdekelt fél (interested party)

A munkahelyen (23.) belüli vagy kívüli személy vagy csoport, akit vagy amelyet a szervezet (17.) MEB-teljesítménye (15.) érdekel vagy érint.

11. nemmegfelelőség (nonconformity)

Egy követelmény nem teljesülése.

MEGJEGYZÉS: Egy nemmegfelelőség a következőktől való eltérésről származhat:

  • az MSZ 28001 (OHSAS 18001) szabvány, működésre vonatkozó munkautasítások, gyakorlatok, eljárások, jogi követelmények stb.;

12. munkahelyi egészségvédelem és biztonság, MEB (occupational health and safety, OH&S)

Feltételek és tényezők, amelyek hatással vannak vagy hatással lehetnek a munkavállalók vagy más dolgozók (beleértve az időszakos munkavállalókat és az alvállalkozók munkavállalóit), látogatók, vagy minden más, a munkahelyen (23.) jelen lévő személy egészségére és biztonságára.

MEGJEGYZÉS: A szervezetek kötelezhetők azoknak az egészségvédelmet és biztonságot érintő jogszabályi követelményeknek a betartására is, amelyek azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akik nem közvetlenül a munkahelyen dolgoznak, vagy akikre a munkahelyi tevékenységek hatással vannak.

13. MEB irányítási rendszer, MEBIR (OH&S management system)

A szervezet (17.) irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse a MEB-politikáját (16.) és kezelje MEB-kockázatait (3.21.).

1. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban álló elemek összessége, amelyet arra használnak, hogy kidolgozzák a politikát és célokat, és elérjék az utóbbiakat.

2. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer felöleli a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységeket (beleértve például a kockázatértékelést és a célok kitűzését), a felelősségeket, a gyakorlatot, az eljárásokat (19.), a folyamatokat és az erőforrásokat.

14. MEB-cél (OH&S objective)

A MEB-teljesítményével (15.) kapcsolatos szándékok, amelyet a szervezet (17.) tűz ki maga elé.

1. MEGJEGYZÉS: A célokat mérhetővé kell tenni, ahol lehetséges.

2. MEGJEGYZÉS: A MEB-céloknak összhangban kell lenni a MEB-politikával (16.).

15. MEB-teljesítmény (OH&S performance)

Egy szervezet (17.) irányításának mérhető eredményei, a MEB-kockázatok (21.) tekintetében.

1. MEGJEGYZÉS: A MEB-teljesítmény mérése tartalmazza a szervezet ellenőrző folyamatainak hatékonyságmérését is.

2. MEGJEGYZÉS: MEB irányítási rendszerek (13.) tekintetében az eredmények mérhetők a szervezet (17.) MEB politikájával (16.), MEB céljaival (14.) és a MEB teljesítmény egyéb követelményeivel való összehasonlítással.

16. MEB-politika (OH&S policy)

Egy szervezet (17.) MEB-teljesítményére (15.) vonatkozó általános szándékai és irányvonalai, ahogyan azt a felső vezetőség hivatalosan megfogalmazta.

MEGJEGYZÉS: A MEB politika keretet ad a cselekvéshez, valamint a MEB célok (14.) kitűzéséhez.

17. szervezet (organization)

Minden olyan vállalat, gazdasági társaság, cég, vállalkozás, hatóság vagy intézmény, vagy ezek egy része vagy kombinációja – akár jogi személy, akár nem az, magán vagy nem magánjellegű -, amelynek saját funkciói vannak, és saját adminisztrációja van.

MEGJEGYZÉS: Olyan szervezetek esetében, amelyeknek egynél több működő egységük van, egyetlen működő egységet is lehet szervezetnek tekinteni.

18. megelőző tevékenység (preventiv action)

Tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség (11.) okának kiküszöbölésére.

1. MEGJEGYZÉS: A lehetséges nemmegfelelőségnek egynél több oka is lehet.

2. MEGJEGYZÉS: A megelőző tevékenység a bekövetkezést, míg a helyesbítő tevékenység (4.) az ismétlődést előzi meg.

3.19. eljárás (procedure)

Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja.

MEGJEGYZÉS: Az eljárások lehetnek dokumentáltak vagy nem dokumentáltak.

20. feljegyzés (record)

Dokumentum (5.), amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek elvégzését.

21. kockázat (risk)

Egy veszélyes esemény vagy annak való kitettség előfordulási valószínűsége és az általa okozott sérülés vagy egészségkárosodás (8.) súlyosságának kombinációja.

22. kockázatértékelés (risk assessment)

Folyamat a veszély(ek)ből származó kockázat(ok)nak (21.) a meglévő szabályozások megfelelőségének figyelembevételével végzett felbecsülésére, és annak eldöntésére, hogy a kockázat(ok) elfogadható(k)-e vagy sem.

23. munkahely (workplace)

Bármely fizikai helyszín, ahol a szervezet szabályozása alatt álló, munkával kapcsolatos tevékenység folyik.

MEGJEGYZÉS: A munkahely fogalmának meghatározásakor a szervezet (17.), vegye figyelembe a MEB hatásokat azokra a munkatársakra, akik például utazás közben vagy átutazóban vannak (autót vezetnek, repülővel, hajóval, vonattal közlekednek), az ügyfél vagy a vevő telephelyén, illetve otthon dolgoznak.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Remek lehetőség a tapasztalatcserére is."

Schell Tamás
Kőolajvezetéképítő Zrt.

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Sok hasznos, gyakorlatban alkalmazható infót kaptam."

Perdi Szilvia
www.innocomp.hu

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"Bátran ajánlom azoknak. akik rendszerismeretüket komplex módon kívánják fejleszteni és ez irányú ismereteiket mélyíteni kívánják."

Fekete Attila
Minőségház Bt.

"Ha szeretnéd a céged nyelvére lefordítani a szabványokat, akkor mindenképpen vegyél részt a képzésen, mert egy szakmailag maximálisan felkészült oktatótól minden kérdésedre választ kapsz."

Bíró Barbara
Szatmár Optika Kft.

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

"A valós életből vett példák révén megvalósítható ötleteket állítottunk össze a csapattal. Az előadók felkészültsége és stílusa kiválóan illeszkedett az elvárásainkhoz. Köszönjük!"

Laczkó Tóth Gergely
www.kokai.hu

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>