Hasznos tudnivalók

Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között?

Hitelesítés Kalibrálás
  a jog eszközei által szabályozott (hatósági) tevékenység nem hatósági tevékenység
  mérésügyi hitelesítést csak a mérésügyi szerv (az OMH utódszervezet) végezhet  mérőeszközöket saját részre bárki,
üzletszerűen akkreditált labor kalibrálhat
  hitelesíteni a jogszabály által meghatározott mérőeszközöket kell  kalibrálni bármely eszközt lehet, ha a visszavezetettségét igazolni szükséges
 a hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a
mérőeszköz típusra vonatkozó hitelesítési engedély megléte
 a kalibrálásnak nincs engedélyezési előfeltétele
  a (sikeres) hitelesítést tanúsító jel
(hitelesítési bélyeg, plomba stb.) és/vagy
hitelesítési bizonyítvány tanúsítja
 a kalibrálás eredményeként kalibrálási
bizonyítvány készül
  a hitelesítési bizonyítvány hatósági
dokumentum és meghatározott
időtartamig érvényes
  a kalibrálási bizonyítvány nem hatósági
dokumentum és nincs érvénytartama
  a hitelesítést jogszabályban előírt
időközönként meg kell ismételni
 a kalibrálás megújításáról a tulajdonos
saját hatáskörében és saját
felelősségére dönt

Mely mérőeszköz fajtákat kötelező hitelesíttetni?

Azokat a mérőeszközöket (és azokban az alkalmazásokban) kötelező hitelesíttetni, amelyek szerepelnek a mérésügyi törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Kormány rendelet 2. mellékletében.

Meddig érvényes egy mérőeszköz hitelesítése?

127/1991. (X.9.) Kormány rendelet 6. § (2): A kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és a hitelesítés érvénytartamát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A hitelesítés érvényességi időtartamát a mérésügyi szerv (a volt OMH) a mérőeszköz használati körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírtaktól eltérően is meghatározhatja.

127/1991. (X.9.) Kormány rendelet 6. § (10): A hitelesítés négyéves, vagy azt meghaladó érvényességének időtartama azon a napon jár le, amelyik nap az érvényességi időtartam záró évének utolsó napja.

127/1991. (X.9.) Kormány rendelet 6. § (11): A hitelesítés négy évet el nem érő érvényességének időtartama a hitelesítéstől számított azon a napon jár le, amely a számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.

127/1991. (X.9.) Kormány rendelet 13. § (2): A mérőeszköz hitelesítése – függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e, vagy sem – érvényét veszti, ha

 • a hitelesítés érvényességi ideje lejárt,
 • a hitelesítési bélyeget eltávolították, vagy megsérült, illetőleg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt megváltoztatták,
 • a hitelesítési bélyeget vagy bizonyítványt érvénytelenítették,
 • a mérőeszközön javítást, vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,
 • a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.

Mik a magyar „hitelesítési” jelek?

A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Kormány rendelet 3. melléklete írja le.

A hitelesítést tanúsító nemzeti jelek:

 • a körbe foglalt Szent Koronát, két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegyét és alatta középen a hitelesítő egyéni jelölését tartalmazó fémzár (plomba), illetve bélyegző,
 • a fekvő téglalapba zárt Szent Korona, mellette az MKEH felirattal és az alatt egyedi azonosító jelöléssel.

A korona nélküli matrica nem hitelesítést tanúsító jel, szerepe csupán lezárás, vagy megjelölés.

Hogyan állapítható meg egy mérőeszközről, hogy rendelkezik uniós hitelesítési engedéllyel?

Az Európai Unióban kiadott közösségi típusjóváhagyás (uniós hitelesítési engedély) meglétét a mérőeszközön elhelyezett jelek mutatják.

A teljes körű típusjóváhagyás jele stilizált E-betű (epszilon-jel), a jóváhagyó szerv ország jelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával.

A részleges típusjóváhagyás jele stilizált E-betű (epszilon-jel), a jóváhagyó szerv ország jelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával, előtte egy azonos méretű és jellegű P-betű.

Mi az európai közösségi (uniós) első hitelesítés tanúsító jele?

Az Európai Unióban első hitelesítést nyert mérőeszközökön az ezt tanúsító úgynevezett közösségi első hitelesítési jelnek kell szerepelnie.

A jel alakját a 6/2001. (III.19.) GM rendelet (a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről) részletesen leírja.

E szerint a közösségi (uniós) első hitelesítési jel két részből áll:

 • az egyik egy kis e betű, benne a hitelesítő szervezet azonosítására szolgáló országjelölő  betűjellel (Magyarország esetében: H), esetleg az országon belüli intézmény azonosító számmal, valamint a hitelesítést végző köztisztviselő egyéni számával,
 • a másik a hitelesítés évének két utolsó számjegye, zárt hatszögbe foglalva.

Az uniós hitelesség érvénytartamán belül nincs sem szükség, sem lehetőség magyarországi újrahitelesíttetésre.

Milyen az úgynevezett CE-jel?

A CE jelölés valamely – általában biztonsággal kapcsolatos – uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi. A CE-jelölés azt tanúsíthatja, hogy a mérőeszköz:

 • biztonságosan kezelhető,
 • elektromos érintésvédelme megfelelő,
 • nem zavarja az elektronikus berendezéseket,
 • megfelelő mértékig érzéketlen a rádiófrekvenciás zavarokra (pl.: mobiltelefon),
 • robbanásveszélyes környezetben használható…

A CE jelölés önmagában a mérőeszköz hitelességét nem tanúsítja!

A CE-jel arányosan kicsinyíthető/nagyítható, de nem lehet kisebb, mint 5 mm.

A CE jelölés mellett zöld alapon elhelyezett M jel az új mérőeszköz metrológiai megfelelőségét tanúsítja és egyben jelzés felvitelétől számítva a hitelesítési időköz elteltéig (2 év) a mérőeszköz hitelességét is igazolja. (Jelenleg még csak a nem automatikus működésű mérlegeken fordulhat elő.)

A metrológiai megfelelőség tanúsítása esetében a CE jelölést kiegészíti:

 • a tanúsítás évszámának két utolsó jegye,
 • a tanúsításban közreműködő bejelentett testület (notified body) számjele (példánkban 1422 = magyar mérésügyi szerv a volt OMH), valamint
 • a zöld alapon elhelyezett M metrológiai jel.

A CE-jelöléssel ellátott nem automatikus mérlegek esetében is feltétlenül célszerű ellenőrizni az alábbiakat:

A mérleghez mellékelt Megfelelőségi nyilatkozatban vagy EK megfelelőségi tanúsítványban a vonatkozó uniós irányelvre (90/384/EEC), vagy az ahhoz tartozó uniós szabványra (EN-45501), illetve az irányelvet honosító hazai jogszabályra (62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet-re) való hivatkozás megtalálható-e?

A nem hordozható vagy „g” értékfüggő mérlegen (a mérlegek nagy része ilyen) elvégezték-e a második (helyi) tanúsítási lépcsőt is?

A mérlegeken lévő záró bélyegek épek-e, mert feltörésük – akár gyártói, akár mérésügyi bélyegekről van szó – a hitelesség megszűnését jelenti.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

VDA 6.5 termékauditor

2024. március 11.

HACCP rendszergazda

2024. március 14.

LEAN menedzsment koordinátor

2024. március 18 - május 17.

FSC CoC ismeretek

2024. március 18.

Minőségellenőr ismeretek

2024. március 18 - 20.

MSA – Mérőrendszer elemzés

2024. március 18 - 19.

Projektmenedzsment

2024. március 18 - 20.

További képzések

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Örömmel és maximális odafigyeléssel vettem részt a MEBIR képzésen, ami az előadó Balázs Árpád magas szintű felkészültségének és gyakorlati ismereteinek volt köszönhető. További sok sikert kívánok!"

Takács Andrea
DENSO GYártó Magyarország Kft.

"Ragyogó, logikus felépítésű, gyakorlatorientált."

Horváth Viktória
www.bkf.hu

"Érdekes volt ezt az egész auditálási eljárást egy teljesen új szemszögből, az auditor oldaláról áttekinteni."

Kulcsár Ernő
www.elastron.hu

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

Rendkívül jó hangulatú, gyakorlatorientált és interaktív képzésen vettem részt. Végre egy olyan képzés, ahonnan úgy távoztam, hogy sokat tanultam és ezt használni is tudom majd.

Schmidt Gabriella
Aikawa Hungária Elektronikai Kft.

"Kellemes környezetben, sok gyakorlati példával - igen hasznos képzés volt. Köszönöm."

Semark Ilona
IQS Ltd. M+A Kft.

"Érdekes, hatékony, sok gyakorlatias felhasználható információval. Ajánlom minden érdeklődőnek."

Borsos Krisztina
www.hidrofilt.hu

"LEAN menedzsment koordinátor tanfolyam. Egy vérpezsdítő 5 nap"

Varga János
RUGET Magyarország Kft.

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Hatékony és összefogott képzésen vehettem részt, amiből "sütött" a szakmai hozzáértés. Sok szerencsét kívánok, csak így tovább."

Méhes Ernő
munkabiztonsági tanácsadó

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>