4. Mérőeszközök

4.1. mérőeszköz

Önmagában vagy kiegészítő eszközökkel együtt mérésre használt eszköz.

4.2. mérték

Adott mennyiség egy vagy több ismert értékét használata során változatlanul reprodukáló vagy előállító eszköz.

PÉLDA: súly, mérőedény (egy vagy több értékű, skálázott vagy skála nélküli), etalon ellenállás, mérőhasáb, etalon jelgenerátor, anyagminta.

MEGJEGYZÉS:
Az adott mennyiség referenciamennyiségnek nevezhető.

4.3. mérőátalakító

A bemeneti mennyiséggel adott összefüggésben álló kimeneti mennyiséget szolgáltató eszköz.

PÉLDA: hőelem, áramváltó, erőmérő cella, pH mérő elektród.

4.4. mérőlánc

Mérőeszköz vagy mérőrendszer elemeinek olyan sorozata, amely a bemenettől a kimenetig a mérőjel útját képezi.

PÉLDA: Mikrofont, csillapítót, szűrőt, erősítőt és voltmérőt tartalmazó elektroakusztikus mérőlánc.

4.5. mérőrendszer

Mérőeszközök és egyéb készülékek meghatározott mérési feladat elvégzésére alkalmas összessége.

PÉLDA: félvezető anyagok vezetőképességét mérő készülék; készülék orvosi hőmérők kalibrálására.

MEGJEGYZÉS: A mérőrendszernek részei lehetnek mértékek és kémiai reagensek is.
A hosszú időre felállított mérőrendszer elnevezése mérőállomás.

4.6. értékmutató műszer, jelző (mérő) műszer

Mérőeszköz, amely értékmutatást ad.

PÉLDA: analóg voltmérő, digitális frekvenciamérő, mikrométer.

MEGJEGYZÉS: A kijelzés lehet analóg (folyamatos vagy szakaszos) vagy digitális.
Egyidejűleg egynél több mennyiség értéke is kijelezhető.
Esetenként a jelző műszer regisztrátumot is szolgáltathat.

4.7. regisztráló (mérő) eszköz

Az értékmutatásokat rögzítő mérőeszköz.

PÉLDA: barográf; termolumineszcens dózismérő; regisztráló spektrométer.

MEGJEGYZÉS: A regisztrátum lehet analóg (folyamatos vagy szakaszos vonal) vagy digitális.
Egyidejűleg egynél több mennyiség értéke is regisztrálható (jelezhető).
A regisztráló mérőeszköz egyidejűleg jelzést (értékmutatást) is szolgáltathat.

4.8. összegző (mérő) eszköz

Mérőeszköz, amely a mérendő mennyiség értékét annak egy vagy több forrásból egyidejűleg vagy egymást követően nyert részértékei összegezésével határozza meg.

PÉLDA: vasúti összegző hídmérleg, villamos teljesítményösszegző mérő.

4.9. integráló (mérő) eszköz

Mérőeszköz, amely a mérendő mennyiség értékét egy másik mennyiség szerinti integrálással határozza meg.

PÉLDA: villamos fogyasztásmérő.

4.10. analóg mérőeszköz

Mérőeszköz, amelynek a kimenőjele vagy értékmutatása a mérendő mennyiség vagy a bemenőjel folytonos függvénye.

MEGJEGYZÉS: Ez a kifejezés a kimenetre vagy a kijelzés megjelenítésére, és nem a mérőeszköz működési elvére vonatkozik.

4.11. digitális mérőeszköz

Mérőeszköz, amelynek a kijelzése vagy a kimenőjele digitalizált.

MEGJEGYZÉS: Ez a kifejezés a kimenetre vagy a kijelzés megjelenítésére, és nem a mérőeszköz működési elvére vonatkozik.

4.12. értékmutató szerkezet, kijelző szerkezet

A mérőeszköznek az a része, amely az értékmutatást megjeleníti.

MEGJEGYZÉS: Ez a fogalom olyan készülékre is alkalmazható, amely valamilyen mértékkel előállított értéket mutat vagy állít be.
Az analóg értékmutató szerkezet analóg kijelzést, a digitális értékmutató szerkezet digitális kijelzést ad.
Az értékmutatás megjelenítésének azt a formáját, amelynél az utolsó értékes jegy folyamatosan mozog vagy a digitális kijelzés mutatóval és skálával egészül ki, féldigitális (szemidigitális) értékmutatásnak nevezik.
Readout device (kiolvasó készülék) angol szakkifejezést annak az eszköznek az általános megjelölésére használják, amely a mérőeszköz kimenőjelét hozzáférhetővé teszi.

4.13. regisztráló szerkezet

A mérőeszköznek az a részegysége, amely az értékmutatásokat rögzíti.

4.14. érzékelő (szenzor)

A mérőeszköznek vagy a mérőláncnak azaz eleme, amelyre a mérendő mennyiség közvetlenül hat.

PÉLDA: hőelem; turbinás áramlásmérő rotorja; manométer Bourdon csöve; szintmérő úszója; spektrofotométer fotocellája.

MEGJEGYZÉS:
Egyes szakterületeken a detektor kifejezést használják ebben az értelemben.

4.15. detektor

Olyan eszköz vagy anyag, amely csak jelzi egy jelenség felléptét anélkül, hogy szükségszerűen szolgáltatná a vele összefüggő mennyiség értékét.

PÉLDA: halogénes szivárgásdetektor, lakmuszpapír.

MEGJEGYZÉS: Értékmutatás csak akkor keletkezik, amikor a mennyiség értéke elér egy küszöböt; amit szokás detektálási küszöbnek nevezni.
Egyes szakterületeken a detektor kifejezést használják az érzékelő kifejezés helyett.

4.16. mutató

Az értékmutató szerkezet mozgó vagy álló része, amelynek a skálajelekhez viszonyított helyzete alapján határozható meg a mérőeszköz jelzése.

PÉLDA: mutató; fényfolt; folyadék felszín; regisztráló toll.

4.17. skála

Jelek és az azokhoz tartozó számok rendezett készlete, amely a mérőeszköz értékmutató szerkezetének részét képezi.

MEGJEGYZÉS: Mindegyik jel neve skálajel.

4.18. skála hosszúság

Egy skála legrövidebb skálajeleinek közepén áthaladó, az első és az utolsó skálajel közötti folytonos vonal hosszúsága.

MEGJEGYZÉS: Ez a vonal lehet valóságos vagy képzeletbeli, egyenes vagy görbe.
A skálahosszúságot hosszúság egységekben kell kifejezni függetlenül a mérendő mennyiség egységeitől vagy a skálán jelölt egységektől.

4.19. jelzési tartomány

A lehetséges legkisebb és legnagyobb értékmutatás által határolt tartományba eső értékek készlete.

MEGJEGYZÉS: Analóg kijelzés esetén a jelzési tartomány skálatartománynak is nevezhető.
A jelzési tartományt a mérendő mennyiség egységétől függetlenül a skálán feltüntetett egységekben fejezik ki, és rendszerint alsó és felső határaival adják meg, például:
100 oC-tól 200 oC-ig.

4.20. skála osztásköz

A skála bármely két egymást követő skálajel közötti része.

4.21. skála osztástávolság

Két egymást követő osztásjel közötti távolság, amelyet ugyanazon a vonalon mérnek, mint a skálahosszúságot.

MEGJEGYZÉS: A skála osztástávolságot a mérendő mennyiség egységétől vagy a skálán feltüntetett egységektől függetlenül hosszúság egységekben fejezik ki.

4.22. skála osztásérték

Két egymást követő osztásjelnek megfelelő érték különbsége.

MEGJEGYZÉS: A skála osztásértéket a mérendő mennyiség egységétől függetlenül a skálán feltüntetett egységekben fejezik ki.

4.23. lineáris skála

Olyan skála, amelyen minden skála osztástávolság és a megfelelő skála osztásérték aránya a teljes skála mentén állandó.

MEGJEGYZÉS: Az állandó osztásértékű lineáris skálát egyenletes skálának nevezik.

4.24. nemlineáris skála

Olyan skála, amelyen a skála osztástávolságok és a hozzájuk tartozó skála osztásértékek aránya a teljes skála mentén nem állandó.

MEGJEGYZÉS: Néhány nemlineáris skálának külön neve van, például: logaritmikus skála, négyzetes skála.

4.25. lenyomott nullájú skála

Olyan skála, amelynek skálatartománya nem tartalmazza a nulla értéket.

PÉLDA: Lázmérő skálája.

4.26. nyújtott skála

Olyan skála, amelynél a skálatartomány egy része a skála hosszúság más részeihez képest aránytalanul nagy hányadot foglal el.

4.27. skálalap

Az értékmutató szerkezet álló vagy mozgó része, amely a skálát vagy a skálákat hordozza.

MEGJEGYZÉS: Néhány értékmutató szerkezet esetén a skálalap egy rögzített mutatóhoz vagy ablakhoz képest elmozduló számozott dob vagy tárcsa.

4.28. skálaszámozás

A skálajelekhez tartozó számok rendezett készlete.

4.29. skálakészítés (mérőeszközé)

Művelet, melynek során a mérőeszköz a mérendő mennyiség egyes értékeinek megfelelő skálajeleit (esetenként csak az egyes fő osztásjeleket) bejelölik a skálalapon.

4.30. beszabályozás (mérőeszközé)

Művelet, amellyel a mérőeszköz használatra kész működési állapotba hozható.

MEGJEGYZÉS: A beszabályozás lehet automatikus, félautomatikus és kézi.

4.31. felhasználói beszabályozás (mérőeszközé)

Beszabályozás, amely a felhasználó rendelkezésére álló eszközökkel elvégezhető.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"A képzések alaposak, széles látókörűek, életszerűek, újabb és újabb ötleteket adnak."

Bárdossy ldikó
www.elanders.com

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"Örömmel és maximális odafigyeléssel vettem részt a MEBIR képzésen, ami az előadó Balázs Árpád magas szintű felkészültségének és gyakorlati ismereteinek volt köszönhető. További sok sikert kívánok!"

Takács Andrea
DENSO GYártó Magyarország Kft.

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"Balázs Árpád nagyon felkészülten, következetesen oktató. Remekül világított rá az oktatott szabvány lényeges pontjaira, tételeire."

Csorba Máté
www.tshungary.hu

"Kellemes környezetben, sok gyakorlati példával - igen hasznos képzés volt. Köszönöm."

Semark Ilona
IQS Ltd. M+A Kft.

"Lényegre törő képzés az ISO 9001:2015 követelményeiről és a szabvány alkalmazásáról."

Eőry Csaba
www.szenzor.hu

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"Szakembereknek is hasznos ismeretek hozzáértő szakembertől tömören."

Dr. Becser Norbert
www.star-con.hu

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>