Környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR) kapcsolatos szakkifejezések

1. auditor

Személy, akinek megvan a felkészültsége audit végzésére.

2. folyamatos fejlesztés

Ismétlődő folyamat, amely a környezetközpontú irányítási rendszert (8.) úgy erősíti, hogy az általános környezeti teljesítmény (10.) a szervezet (16.) környezeti politikájának (11.) megfelelően javuljon.

MEGJEGYZÉS: Ez a folyamat nem feltétlenül valósul meg egyszerre a tevékenység minden területén.

3. helyesbítő tevékenység

Tevékenység, amely egy felismert nemmegfelelőség (15.) okának megszüntetésére irányul.

4. dokumentum

Információ és annak hordozója.

MEGJEGYZÉS: A hordozó lehet papír, mágneses, elektronikai vagy optikai számítógéplemez, fénykép vagy mintadarab, vagy ezek kombinációja.

5. környezet

A szervezet (16.) közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény-, és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait.

MEGJEGYZÉS: Ebben az összefüggésben a közvetlen környezet felölel mindent a szervezet (16.) belsejétől a globális rendszerig.

6. környezeti tényező

Valamely szervezet (16.) tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel (5.).

MEGJEGYZÉS: Jelentős az a környezeti tényező, amelynek környezeti hatása (7.) jelentős vagy azzá válhat.

7. környezeti hatás

A környezetben (5.) végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár hasznos -, amely egészben vagy részben a szervezet (16.) környezeti tényezőitől (6.) származik.

8. környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)

Egy szervezet (16.) irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját (11.) és kezelje környezeti tényezőit (6.)

1. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban álló elemek összessége, amelyet arra használnak, hogy kidolgozzák a politikát és a célokat, és elérjék az utóbbiakat.

2. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer felöleli a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységeket, a felelősségeket, a gyakorlatot, az eljárásokat (19.), a folyamatokat és az erőforrásokat.

9. környezeti cél

Általános, a környezeti politikával (11.) összhangban levő cél, amelyet egy szervezet (16.) tűz ki maga elé.

10. környezeti teljesítmény

Egy szervezet (16.) irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők (6.)
tekintetében.

MEGJEGYZÉS: Környezetközpontú irányítási rendszerek (8.) tekintetében az eredmények mérhetők a szervezet (16.) környezeti politikájával (11.), környezeti céljaival (9.), környezeti előirányzataival (12.) és a környezeti teljesítmény egyéb követelményeivel való összehasonlítás útján.

11. környezeti politika

Egy szervezet (16.) környezeti teljesítményére (10.) vonatkozó általános szándékai és irányvonalai, ahogyan azt a felső vezetőség hivatalosan megfogalmazta.

MEGJEGYZÉS: A környezeti politika kereket ad a cselekvéshez, valamint a környezeti célok (9.) és a környezeti előirányzatok (12.) kitűzéséhez.

12. környezeti előirányzat

A szervezetre (16.) vagy annak részeire vonatkozó, a környezeti célokból (9.) következő részletes teljesítési követelmény, amelyet a célok elérése érdekében meg kell adni és teljesíteni kell.

13. érdekelt fél

Olyan személy vagy csoport, akit vagy amelyet egy szervezet (16.) környezeti teljesítménye (10.) érdekel vagy érint.

14. belső audit

Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy a szervezet (16.) által a környezetközpontú irányítási rendszerre megfogalmazott auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

MEGJEGYZÉS: Sok esetben – különösen kisebb szervezetek esetében – a függetlenség igazolható azzal, hogy az auditor független azoktól, akik felelősek az auditált tevékenységért.

15. nemmegfelelőség

Egy követelmény nem teljesülése.

16. szervezet

Minden olyan vállalat, gazdasági társaság, cég, vállalkozás, hatóság vagy intézmény, vagy ezek egy része vagy kombinációja – akár jogi személy, akár nem az, magán- vagy nem magánjellegű -, amelynek saját funkciói vannak, és saját adminisztrációja van.

MEGJEGYZÉS: Olyan szervezetek esetében, amelyeknek egynél több működő egységük van, egyetlen működő egységet is lehet szervezetnek tekinteni.

17. megelőző tevékenység

Tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség (15.) okának kiküszöbölésére.

18. a szennyezés megelőzése

Folyamatok, gyakorlatok, módszerek, anyagok, termékek, szolgáltatások vagy energia felhasználása abból a célból, hogy elkerüljék, csökkentsék vagy szabályozott szinten tartsák (külön vagy együttesen) bármilyen típusú szennyezés vagy hulladék keletkezését, emisszióját vagy kibocsátását, hogy csökkentsék a káros környezeti hatások (7.) csökkentése érdekében.

MEGJEGYZÉS: A szennyezésmegelőzés tartalmazhatja a források csökkentését vagy kiküszöbölését, valamely folyamat, termék vagy szolgáltatás módosítását, az erőforrások hatékony felhasználását, anyagok és energia helyettesítését, újrafelhasználását, újrahasznosítását, újrafeldolgozását, visszanyerését és kezelését.

19. eljárás

Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja.

MEGJEGYZÉS: Az eljárások lehetnek dokumentáltak vagy nem dokumentáltak.

20. feljegyzés

Dokumentum (4.), amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek megtörténtét.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"Jó, a vállalatunk igényeire kialakított képzést kaptunk, felkészült, kiváló oktatótól."

Nagy Sándor
DS Smith Packaging Hungary Kft.

"Érdekes, hatékony, sok gyakorlatias felhasználható információval. Ajánlom minden érdeklődőnek."

Borsos Krisztina
www.hidrofilt.hu

"Remek lehetőség a tapasztalatcserére is."

Schell Tamás
Kőolajvezetéképítő Zrt.

"A képzések alaposak, széles látókörűek, életszerűek, újabb és újabb ötleteket adnak."

Bárdossy ldikó
www.elanders.com

"A téma egy olyan bemutatásában volt részem, amit nem gondoltam volna, hogy ilyen érdekesen és emberközpontúan is meg lehet közelíteni, kiegészítve számos példával és magyarázó értékelésekkel."

Ujvári Gergely
www.norgen.hu

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Sok hasznos, gyakorlatban alkalmazható infót kaptam."

Perdi Szilvia
www.innocomp.hu

"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."

Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"Figyelemmel kísérhető, gyakorlatias képzés, rutinos előadó."

Fülöp Gyula
www.chemark.hu

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>